Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1912, Tom 15, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprostowanie. s. 3
Post dziewięciotygodniowy w Polsce. (Dokończenie) Teofil Emil Modelski s. 127-138
Ze studyów nad "Memoryałem" Ostroroga Jan Szczęsny Ptaszycki s. 139-170
Legion jenerała Józefa Bema w walce o sukcesyę portugalską Józef Frejlich s. 171-187
Stosunki Towarzystwa Przyjaciół nauk z królewskim Uniwersytetem Warszawskim Józef Bieliński s. 188-204
Książka o próbach powstańczych w latach: 1795-1797 Władysław Smoleński Maryan Kukiel (aut. dzieła rec.) s. 205-220
Władysław Zahorski, "Listy nieznane Tadeusza Kościuszki (1814-1817)", Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1910", Wilno 1911 : [recenzja] Tadeusz Korzon Władysław Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 221-230
Przegląd literatury historyi Żydów w Polsce. I 1907-1909 - II 1909-1911 (z dodatkami z lat poprzednich) Majer Balaban s. 231-248
Jubileusz Tadeusza Korzona. s. 249-258