Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1974, Tom 65, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe lokacje miast królewskich w Małopolsce w latach 1333-1370 : chronologia i rozmieszczenie Anna Berdecka s. 593-624
Udział Polaków w badaniach i zagospodarowaniu Syberii Władimir A. Diakow (aut. dzieła rec.) Stanisław Nikoniuk (tłum.) s. 625-648
Burżuazja moskiewska wobec caratu w latach 1914-1917 Marian Wilk s. 649-666
Antoni Łuckiewicz (1884-1946) : szkic biograficzny Aleksandra Bergman s. 667-695
Guizot, Kisielew i polska emigracja : zakusy dyplomacji carskiej na polską prasę emigracyjną we Francji w 1846 r. Hans Henning Hahn Stanisław Misiołek (tłum.) s. 697-724
Siedemnaście lat współdziałania na odcinku XIX wieku Stefan Kieniewicz s. 725-732
Michał Czajkowski, rodacy, Słowiańszczyzna : (na marginesie książki J. Chudzikowskiej, Dziwne życie Sadyka Paszy, Warszawa 1971) Wanda Smochowska-Petrowa J. Chudzikowa (aut. dzieła rec.) s. 733-741
"Irish Kings and High-Kings", Francis John Byrne, Londyn 1973 : [recenzja] Aleksandra Rodzińska Francis John Byrne (aut. dzieła rec.) s. 743-745
"The Rise of the Polish Monarchy : Piast Poland in East Central Europe 1320-1370", Paul W. Knoll, Chicago and Londyn 1972 : [recenzja] Benedykt Zientara Paul W. Knoll (aut. dzieła rec.) s. 745-749
"Die Livländische Krise, 1554-1561", Knud Rasmussen, København 1973 : [recenzja] Andrzej Klonder Knud Rasmussen (aut. dzieła rec.) s. 749-751
"Pamiętniki", Kajetan Koźmian, Wrocław 1972, t. I-III : [recenzja] Mieczysław Chojnacki Kajetan Koźmian (aut. dzieła rec.) s. 751-755
"Autour d'Alexandre Herzen : documents inédits", publiés par Marc Vuilleumier, Michel Aucouturier, Sven Stelling-Michaud et Michel Cadot, Genève 1973 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Michel Aucouturier (aut. dzieła rec.) Michel Cadot (aut. dzieła rec.) Alexandre Herzen (aut. dzieła rec.) Sven Stelling-Michaud (aut. dzieła rec.) Marc Vuilleumier (aut. dzieła rec.) s. 755-757
"'Klassa umysłowa' : inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862", Ryszarda Czepulis-Rastenis, Warszawa 1973 : [recenzja] Janusz Adamski Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 758-760
"Między pierwszą a drugą Rzeszą", Maria Wawrykowa, Warszawa 1972 : [recenzja] Adam Galos Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 760-762
"Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939", Stanisław Mikos, Warszawa 1971 : [recenzja] Henryk Stępniak Stanisław Mikos (aut. dzieła rec.) s. 762-766
"Borba trudjaszczichsja Zapadnoj Biełorussii za socjalnoje i nacjonalnoje oswobożdienie i wossojedinienie s BSSR : dokumenty i materiały", t. II, pod red. A. N. Macko [et al.], Mińsk 1971 : [recenzja] Wiesław Jagodziński A. N. Macko (aut. dzieła rec.) s. 766-768
Do redakcji "Przeglądu Historycznego" Tomasz Nałęcz s. 769
Książki nadesłane. s. 771-774