Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
1999, Tom 90, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura, bogactwo i pieniądze w powieści obyczajowej "Historia Apollonii regis Tyri" Jerzy Żelazowski s. 257-271, 391
Powiązania polityczne w Europie Środkowej w drugiej połowie XIII wieku i ich wpływ na wyobrażenie świata Paweł Żmudzki s. 273-284, 391
Stosunki Saksonii i Polski z Hiszpanią i Neapolem za panowania Augusta II i Augusta III do 1759 r. Elżbieta Wierzbicka s. 285-303, 391
Rajd Jamesona. Geneza, znaczenie i skutki Michał Leśniewski s. 305-326, 392
Sipiagin i Plehwe wobec polskości na "ziemiach zabranych" Leszek Jaśkiewicz s. 327-336, 392
Hiszpania wobec trzeciego rozbioru Polski Barbara Obtułowicz s. 337-342, 392
Tajna instrukcja ministra spraw wewnętrznych Dymitra Sipiagina z 6 września 1901 skierowana do gubernatorów tzw. Kraju Zachodniego w sprawie postępowania wobec społeczności polskiej oraz Kościoła i duchowieństwa rzymskokatolickiego Leszek Jaśkiewicz s. 343-346, 392
Nad nową edycją listów króla Zygmunta Augusta. "Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów", opracowanie, wstęp i komentarze Irena Kaniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 647 + 1, il. 4 Marek Janicki Rafał Jaworski Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 347-364
Nowy zarys przeszłości demograficznej starego kontynentu : (na marginesie książki Histoire des populations de l'Europe, sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier, t. I: Des origines aux prémices de la révolution démographique, Paris 1997, s. 660; t. II: La Révolution démographique 1750-1914, Paris 1998, s. 647) Cezary Kuklo Jean-Pierre Bardet (aut. dzieła rec.) Jacques Dupâquier (aut. dzieła rec.) s. 365-374
„Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku (Acta visitationis generalis dioecesis Livoniae et Curlandiae seu Piltinensis anno 1761 peractae)”, wyd. Stanisław Litak, Toruń 1998 : [recenzja] Jerzy Flaga Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 375-376
„Dyktator. Generał Józef Chłopicki 1771–1854”, Bartłomiej Szyndler, Częstochowa 1998 : [recenzja] Tomasz Proksa Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 376-378
„Tragédia politika, k aza a človeka (Dr Jozef Tiso 1887–1947)”, Ivan Kamenec, Bratislava 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ivan Kamenec (aut. dzieła rec.) s. 378-379
„Československo–sovětskě vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. Dokumenty, t. 1 (březen 1939 — červen 1943)”, wyd. Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šovíček, Miroslav Tejchman, Praha 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Helena Nováčková (aut. dzieła rec.) Jan Němeček (aut. dzieła rec.) Miroslav Tejchman (aut. dzieła rec.) Ivan Šovíček (aut. dzieła rec.) s. 380-382
„Die Tragödie der Gefangenschaft in Deutschland und in der Sowjetunion 1941–1956”, hrsgb. wyd. Klaus–Dieter Müller, Konstantin Nikischkin, Günther Wagenlehner, München 1998 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Klaus–Dieter Müller (aut. dzieła rec.) Konstantin Nikischkin (aut. dzieła rec.) Günther Wagenlehner (aut. dzieła rec.) s. 382-386
„Návrat Čechů z Volyně. Naděje a skutečnost let 1945-1954”, Helena Nosková, Praha 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Helena Nosková (aut. dzieła rec.) s. 386-388
Komunikat Komisji Nagrody Naukowej im. Prof. dra Stanisława Herbsta. s. 389