Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1960, Tom 51, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sejmiki poselskie 1788 r. (cz. III) Jerzy Michalski s. 465-482
Uwagi o bilansie handlowym Księstwa Warszawskiego Barbara Grochulska s. 483-512
Z badań nad procesem przewrotu technicznego w hutnictwie żelaza w Królestwie Polskim Juliusz Łukasiewicz s. 513-547
Dalsze dokumenty do historii Gromady Rewolucyjnej Londyn Felicja Romaniukowa s. 548-556
Memoriał Wojciecha Świętosławskiego z 1934 r. o sytuacji nauki w Związku Radzieckim s. 557-565
O narocznikach i ... nie o narocznikach Kazimierz Tymieniecki s. 566-581
"Beiträge zur Belgisch-Niederländischen Geschichte", Heinrich Sproemberg, Berlin 1959 : [recenzja] Marian Małowist Heinrich Sproemberg (aut. dzieła rec.) s. 582-585
"Pivovarnictvi v českych kralovskych mèstech v XVI stoleti", Josef Janaček, Praha 1959 : [recenzja] Maria Bogucka Josef Janaček (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Sephardim auf der unteren Elbe : ihre Wirtschaftliche und politische Bedeutung von Ende des 16. bis zum Beginn der 18. Jahrhunderts", Herman Kellenbenz, Wiesbaden 1958 : [recenzja] Marian Małowist Herman Kellenbenz (aut. dzieła rec.) s. 586-588
"Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego", T. II, pod red. J. Leskiewiczowej, Wrocław 1959 : [recenzja] Andrzej Wyczański Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 588-591
"Z zagadnień gospodarczych Lubelszczyzny 1831-1863", Warszawa 1958 ; "Z dziejów wsi lubelskiej przed uwłaszczeniem", Juliusz Willaume, Lublin 1958 ; "Ruch agrarny na Lubelszczyźnie w 1861 roku", Juliusz Willaume, "Rocznik Lubelski" T. I, 1958 : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 591-597
"Die ausländischen Saisonarbeiter in der Landwirtschaft der östlichen und mittleren Gebiete des Deutschen Reiches", Johannes Nichtweiss, Berlin 1959; "Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim", Bogusław Drewniak, Poznań 1959 : [recenzja] Krystyna Murzynowska Bogusław Drewniak (aut. dzieła rec.) Johannes Nichtweiss (aut. dzieła rec.) s. 597-603
"Problem siły roboczej w rolnictwie Królestwa Polskiego przed uwłaszczeniem", Julian Chmura, Warszawa 1959 : [recenzja] Andrzej Jezierski Julian Chmura (aut. dzieła rec.) s. 603-606
"Kiriłło-Mefodijewskoje Obszczestwo (1846-1847)", P. A. Zajonczkowskij, Moskwa 1959 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski P. A. Zajonczkowskij (aut. dzieła rec.) s. 607-611
"Magyar Törtenéti Bibliográfia 1825-1867. IV: kötet. Nemmagyar Népek (Nemzetiségek)", szerkesztettek Kemény G. G. és Katus Lászlo, Budapeszt 1959 : [recenzja] Wacław Felczak Lászlo Katus (aut. dzieła rec.) G. G. Kemény (aut. dzieła rec.) s. 611-613
"Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego", wyd. Naczelny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Komisja Historyczna, Warszawa 1959, rocz. 1 : [recenzja] Jan Borkowski s. 613-618
Nowsze prace czeskich historyków o dziejach starożytnego Rzymu Pavel Oliva s. 619-627
Kronika. s. 619-630
Pieniądz i wymiana we wczesnym średniowieczu Aleksander Gieysztor s. 627-628
Errata do publikacji materiałowej S. M. Szacherskiej "Nieznane przywileje warszawskie z XV i pocz. XVI wieku" Przegląd Historyczny, t. LI, z. 2, s. 368-384. s. 631