Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Przegląd Historyczny
1986, Tom 77, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja opolna w Polsce piastowskiej Karol Modzelewski s. 177-222
Frazeologia chrześcijańska w polskiej literaturze socjalistycznej doby zaborów Andrzej Chwalba s. 223-239
Mniejszość tatarska w Polsce w latach 1918-1939 Ali Miśkiewicz s. 241-267
Polityka walutowa rządu polskiego w latach 1936-1939 Zbigniew Landau s. 269-290
O wczesnych społeczeństwach Mezopotamii : (na marginesie pracy Zarożdienie driewniejszych kłassowych obszczestw i pierwyje oczagi rabowładieczielskoj cywilizacji cz. I, Mesopotamia red. I. M. Diakonow, Moskwa 1983) Marek Stępień I. M. Diakonow (aut. dzieła rec.) s. 291-303
Rodzina w mieście doby przedprzemysłowej a życie gospodarcze : przegląd badań i problemów Andrzej Wyrobisz s. 305-330
"Nie masz Rusi w Rusi" : w sprawie ukraińskiej świadomości narodowej w XVII wieku : (w związku z książką Teresy Chynczewskiej-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku, Warszawa 1985) Sławomir Gawlas Hieronim Grala Teresa Chynczewska-Hennel (aut. dzieła rec.) s. 331-351
O zarysie dziejów gospodarczych świata : (na marginesie pracy J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, wyd. IV zm., Warszawa 1985) Jan Kofman J. Ciepielewski (aut. dzieła rec.) I. Kostrowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 353-368
"Il tempio d'Ercole di Sabratha", Giacomo Caputo, Fransesca Ghedini, Roma 1984 : [recenzja] Jerzy Kolendo Giacomo Caputo (aut. dzieła rec.) Fransesca Ghedini (aut. dzieła rec.) s. 369-370
"Bury St. Edmunds and the urban crisis : 1290-1539", Robert S. Gottfield, Princeton 1982 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Robert S. Gottfield (aut. dzieła rec.) s. 370-372
"Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya (1475-1492)", Betsabe Caunedo del Potro, Madrid 1983 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Betsabe Caunedo del Potro (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Historia sejmu polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod. red. J. Michalskiego, oprac. J. Bardach, W. Czapliński, J. Michalski, A. Sucheni-Grabowska, W. Uruszczak, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Filipczak-Kocur Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 374-383
"Die Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, Bd. 1-2", bearb. von Klaus Jaitner, Tübingen 1984 : [recenzja] Wojciech Tygielski Klaus Jaitner (aut. dzieła rec.) s. 383-386
"Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw", H. F. K. van Nierop, [b.m.w.] 1984 : [recenzja] Antoni Mączak H. F. K. Nierop van (aut. dzieła rec.) s. 386-391
"Choć Radziwiłł, alem człowiek... Gawęda romantyczna prozą", Marian Maciejewski, Kraków 1985 : [recenzja] Janusz Tazbir Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Stanislas Leszcynski Roi de Pologne Duc de Lorraine. Un roi philosophie au siècle des Lumières", Jacques Levron, Paris [1984] : [recenzja] Edmund Cieślak Jacques Levron (aut. dzieła rec.) s. 394-400
"Kościół katolicki w prawodawstwie Księstwa Warszawskiego", ks. Tadeusz Walachowicz, Lublin 1984 : [recenzja] Monika Senkowska-Gluck Tadeusz Walachowicz (aut. dzieła rec.) s. 400-403
"Generacja powstańcza 1830-1831. O przemianach w świadomości Polaków XIX wieku", Alina Barszczewska-Krupa, Łódź 1985 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Alina Barszczewska-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 403-409
"Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích do roku 1938", František Dudek, Praha 1985 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski František Dudek (aut. dzieła rec.) s. 409-411
"Kulturnyj pierieworot w driewniej Griecji VIII-V ww. do n.e.", A. I. Zajcew, Leningrad 1985 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer A. I. Zajcew (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"La schiavitú nell'Egitto greco-romano", Iza Bieżuńska-Małowist, Roma 1984 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"L'iscrizione di C. Castricio Calvo. Aspetti di storia economica e sociale", Antonio Sabattini, Bologna 1983 : [recenzja] Jerzy Kolendo Antonio Sabattini (aut. dzieła rec.) s. 416-418
"The Jews in Poland and Russia. Bibliographical essays", Gershen David Hundert, Gershen C. Bacon, Bloomington 1984 : [recenzja] Piotr Wróbel Gershen C. Bacon (aut. dzieła rec.) Gershen David Hundert (aut. dzieła rec.) s. 418
"Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym", Michał Rabinowicz, przeł. Witold Dłuski : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Witold Dłuski (aut. dzieła rec.) Michał Rabinowicz (aut. dzieła rec.) s. 419
"Saint Louis roi d'une France féodale, soutien de la Terre sainte", Jean Richard, Paris 1983 : [recenzja] Jan Piętka Jean Richard (aut. dzieła rec.) s. 419-421
"Mente et Litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich", Poznań 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas s. 421-424
"Plemięta, średniowieczny, gródek w Ziemi Chełmińskiej", pod. red. Andrzeja Nadolskiego, Warszawa [etc.] 1985 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 424-425
"Sermones de sanctis", Mateusz z Krakowa, wstępem i notami krytycznymi opatrzyła Bożena Chmielowska, Warszawa 1984; „Textus et studia Historiam Theologiae in Polonia excultae spectantia”, vol. XVII, fasc. 1—2, Warszawa 1984; "Mattltaei de Cracovia, Lectura super Beati immaculati", edidit Wacław Bucichowski, „Textus et studia Historiam Theologiae in Polonia excultae spectantia”, vol. XVII, fasc. 1—2, Warszawa 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Wacław Bucichowski (aut. dzieła rec.) Bożena Chmielowska (aut. dzieła rec.) Mateusz z Krakowa (aut. dzieła rec.) s. 425
"Jakuba Parkosza Traktat o ortografii polskiej", oprac. Marian Kucała, Warszawa 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Marian Kucała (aut. dzieła rec.) s. 426
"Miscellanea Historico-Archivistica, t. I: 175-lecie Archiwum Głównego Akt Dawnych", Warszawa-Łódź 1985 : [recenzja] Stefan Ciara s. 426-428
"Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit (1584-1660). Ein Beitrag zum Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation", Gerhard Menk, Wiesbaden 1981 : [recenzja] Joachim Zdrenka Gerhard Menk (aut. dzieła rec.) s. 428-429
"Peregrinatio Academica. Det svenska samhället och de utrikes studieresorna unter 1600-talet", Lars Niléhn, Lund 1984 : [recenzja] Michał Kopczyński Lars Niléhn (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"Instrukcijos feodalinių valdų administracjai Lietuvoje XVII-XIX a.", wyd. Zigmantas Kiaupa i Jūraté Kiaupiené, Vilnius 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Zigmantas Kiaupa (aut. dzieła rec.) Jūraté Kiaupiené (aut. dzieła rec.) s. 430-431
"Tradicji kriestjanskogo ziemliepolzowanija w Pomorje i Zapadnoj Sibiri w XVII-XVIII ww.", I. W. Własowa, Moskwa 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. W. Własowa (aut. dzieła rec.) s. 431-432
"Popioły i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne", Emanuel Mateusz Rostworowski, Kraków 1985 : [recenzja] Łukasz Kądziela Emanuel Mateusz Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"Rieformy Pietra Wielikogo. Obzor issliedowanij", Chans Baggier, Moskwa 1985 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Chans Baggier (aut. dzieła rec.) s. 432
"Myśli polityczne o wolności cywilnej", Józef Wybicki, wstęp Emanuel Rostworowski, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Łukasz Kądziela Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Józef Wybicki (aut. dzieła rec.) s. 434
"Les 50 monts-clefs de la Révolution française", Michel Péronnet, Paris 1983 : [recenzja] Łukasz Kądziela Michel Péronnet (aut. dzieła rec.) s. 434-435
"Pamiętniki czyli pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej", Teodor Anzelm Dzwonkowski, wyd. z rękop. Stanisław i Tomasz Komorniccy, Warszawa 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Teodor Anzelm Dzwonkowski, (aut. dzieła rec.) Stanisław Komornicki (aut. dzieła rec.) Tomasz Komornicki (aut. dzieła rec.) s. 435-436
"Mothers and daughters. Women of the intelligentsia in nineteenth century Russia", Barbara Alpern Engel, Cambridge 1983 : [recenzja] Halina Górska Barbara Alpern Engel (aut. dzieła rec.) s. 436-437
"Jasna Góra - Ośrodek kultu maryjnego (1864-1914)", Szczepan Zachariasz Jabłoński, Lublin 1984 : [recenzja] Andrzej Biernat Szczepan Zachariasz Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 437-438
"Interessensphären im Baltikum. Finnland im Rahmen der Ostpolitik Polens 1919-1922", Kalervo Hovi, Helsinki 1984 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Kalervo Hovi (aut. dzieła rec.) s. 438-439
"Wspomnienia ze stulecia", Czesław Bobrowski, Lublin 1985 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Czesław Bobrowski (aut. dzieła rec.) s. 439-440
"Deutschland im zweiten Weltkrieg, t. 6: Die Zerschlagung des Hitlerfaschismus und die Befreiung des deutschen Volkes (Juni 1944 bis zum 8. Mai 1945)", red. Wolfgang Schumann i Olaf Groehler, Berlin 1985 : [recenzja] Piotr Wróbel Olaf Groehler (aut. dzieła rec.) Wolfgang Schumann (aut. dzieła rec.) s. 440-441