Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
2004, Tom 95, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadka plemion znad Bugu, Sanu, Dniestru i Styru Krzysztof Fokt s. 441-456
"Wielki strach" w Wenecji i we Florencji w XV wieku i jego możliwe przyczyny Andrzej Wyrobisz s. 457-466
Wróg nadchodzi - polska propaganda polityczna w obliczu bitwy warszawskiej Bogusław Korzeniewski s. 467-484
Filip August, Paryż i trojański rodowód Królestwa Francji Jerzy Pysiak s. 485-492
"Wyobrażone" i "widziane": staropolscy encyklopedyści i podróżnicy o Hiszpanii i Hiszpanach Joanna Partyka s. 493-499
Pistolet i szabla w obronie wolności prasy Piotr Ugniewski s. 501-507
Religioznawcy i historycy. (Kilka uwag na marginesie książki Kazimierza Banka, Mistycy i bezbożnicy. Przełom religijny VI-V w. p.n.e. w Grecji, Kraków 2003) Lech Trzcionkowski Kazimierz Banek (aut. dzieła rec.) s. 509-523
Kształcenie i literatura w średniowiecznych klasztorach żeńskich : (w związku z książką Katrinette Bodarwé, Sanctimoniales litteratae. Schriflichkeit und Bildung in der ottonischen Frauenkommunitäten. Gandersheim, Essen und Quedlinburg, Münster 2004) Jerzy Strzelczyk Katrinette Bodarwé (aut. dzieła rec.) s. 525-533
O episkopacie tytularnym średniowiecznej i wczesnonowożytnej Polski : (w związku z książką Krzysztofa Rafała Prokopa, Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2. poł. XIII-1. poł XVI w.), Kraków 2002, s. 392) Janusz Smołucha Przemysław Stanko Krzysztof Rafał Prokop (aut. dzieła rec.) s. 535-545
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (badania naukowe w ostatnich latach) Stanisław Rosik s. 547-557
„Powszechna historia gospodarcza”, Dariusz Wojnarski, Warszawa 2004 : [recenzja] Piotr Jachowicz Dariusz Wojnarski (aut. dzieła rec.) s. 559-562
„Zdobywcy Północnego Atlantyku”, Przemysław Urbańczyk, Wrocław 2004 : [recenzja] Jakub Morawiec Przemysław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 562-566
„Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych”, Wojciech Drelicharz, Kraków 2003 : [recenzja] Piotr Kardyś Wojciech Drelicharz (aut. dzieła rec.) s. 566-570
„Z dziejów staropolskiej kultury prawnej”, Stanisław Grodziski, Kraków 2004 : [recenzja] Andrzej Wyczański Stanisław Grodziski (aut. dzieła rec.) s. 570-572
„Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej”, Maciej Janik, Warszawa 2003 : [recenzja] Piotr Trafiłowski Maciej Janik (aut. dzieła rec.) s. 573-575
„České stopy v Gulagu. Z vkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovćtském skazu”, Mečislav Borák, Opava 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) s. 575-577
„Zaolzie w opiniach konsulów polskich (1948–1960). Raporty dyplomatyczne”, do druku przygotował Krzysztof Nowak, Cieszyn 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Krzysztof Nowak (aut. dzieła rec.) s. 577-578
„Dzieje Kartagińczyków. Historia nie zawsze ortodoksyjna”, Krzysztof Kęciek, Warszawa 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Krzysztof Kęciek (aut. dzieła rec.) s. 579
„Początki broni palnej w Polsce (1383–1533)”, Jan Szymczak, Łódź 2004 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 580-581
„Napoléon, le monde et les Anglais. Guerre des mots et des images”, Jean-Paul Bertaud, Alan Forrest, Annie Jourdan, Paris 2004 : [recenzja] Bogdan Borucki Jean-Paul Bertaud (aut. dzieła rec.) Alan Forrest (aut. dzieła rec.) Annie Jourdan (aut. dzieła rec.) s. 581-582
„Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovine 19 stoletě”, Petr Kaleta, Praha 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Petr Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 582-583
Listy do redakcji Jerzy Tomaszewski s. 585-586