Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1906, Tom 2, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z okazyi "Szkiców" Tadeusza Wojciechowskiego Ludwik Gumplowicz s. 161-178
Skład Sejmu Polskiego 1493-1793 : II. Izba poselska Stanisław Kutrzeba s. 179-202
Wczesna młodość Stanisława Orzechowskiego (1513-1532) Tadeusz Smoleński s. 203-221
W drodze do Petersburga : (z życia Lubeckiego) Stanisław Smolka s. 222-246
Przegląd historjografii rosyjskiej (1901-1904) Witold Nowodworski s. 247-258
Z inflanckiej literatury historycznej : (dokończenie) Gustaw Manteuffel s. 259-270
Pięć pokoleń ewangielickich rodu z Drohojowa Drohojowskich : (notatka z dziejów polskiego kościoła ewangielickiego w ziemi sanockiej) s. 271-276
Przyczyna zgonu króla Stefana Batorego : (dokończenie) Franciszek Giedroyć s. 277-290
Sprostowania. s. 290