Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1978, Tom 69, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza politeizmu połabskiego Henryk Łowmiański s. 1-21
Prawo rycerskie i powstanie stanu szlacheckiego w Polsce Karol Buczek s. 23-46
Źródła i geneza "prawa niemieckiego" (ius Teutonicum) na tle ruchu osadniczego w Europie zachodniej i środkowej w XI-XII w. Benedykt Zientara s. 47-74
Dżuma w Europie Zachodniej w XIV w. : straty demograficzne i skutki psychiczne Anna Rutkowska-Płachcińska s. 75-102
Początki utrakwizmu w Czechach w latach 1412-1415 : (w związku z odnalezieniem dzieła "Plures tractatuli pullulant... Omnibus Christi fidelibus" Jakoubka ze Střibra) Romolo Cegna s. 103-114
Helena księżniczka znojemska, żona Kazimierza II Sprawiedliwego : przyczynek do dziejów stosunków polsko-czeskich w XII-XIII w. Tadeusz Wasilewski s. 115-120
"Rittermeszig man" w najstarszym zwodzie prawa polskiego Ambroży Bogucki s. 121-125
"Poglądy na pracę we wczesnośredniowiecznym piśmiennictwie łacińskim (od połowy V do połowy VIII wieku)", Bohdan Lapis, Poznań 1977 : [recenzja] Roman Michałowski Bohdan Lapis (aut. dzieła rec.) s. 127-131
"Géographie du commerce de Bordeaux à la fin de Louis XIV", Christian Huetz de Lemps, Mouton [etc.] 1975 : [recenzja] Jerzy Trzoska Christian Huetz de Lemps (aut. dzieła rec.) s. 131-136
"The transformation of Europe, 1558-1648", Charles Wilson, London 1976 : [recenzja] Antoni Mączak Charles Wilson (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Histoire, science sociale; La durée, l'espace et l'homme à l'époque moderne", Pierre Chaunu, Paris 1974 : [recenzja] Andrzej Wyczański Pierre Chaunu (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Zwoleń - dzieje miasta i ziemi", pod red. Kazimierza Myślińskiego, Lublin 1976 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Hungarian political trends between the Revolution and the Compromise (1849-1867)", György Szabad, Budapest 1977 : [recenzja] Stefan Kieniewicz György Szabad (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Uniwiersitiety w Rossii i ustaw 1884 goda", Galina I. Szczetinina, Moskwa 1976 : [recenzja] Andrzej Szwarc Galina I. Szczetinina (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920", Bolesław Grześ, Jerzy Kozłowski, Aleksander Kramski, pod red. Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Bolesław Grześ (aut. dzieła rec.) Jerzy Kozłowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Kramski (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Polacy w Ameryce Południowej", Maria Paradowska, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Marek Krasicki Maria Paradowska (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Gieroiczeskaja epopeja bołgarskogo naroda. Aprielskoje wosstanije 1876 goda", Władimir P. Czornij, Lwiw 1976 : [recenzja] Leszek Piątkowski Władimir P. Czornij (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Confrontation in Central Europe. Weimar Germany and Czechoslovakia", F. Gregory Campbell, Chicago-London 1975 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski F. Gregory Campbell (aut. dzieła rec.) s. 159-161
Spory o politykę bałkańską Hotelu Lambert : (w związku z recenzją J. Wszołka książki J. Skowronka, Polityka bałkańska Hotelu Lambert w l. 1833-1856, Warszawa 1976) Jerzy Skowronek s. 163-171
W odpowiedzi Jerzemu Skowronkowi Jan Wszołek s. 171-178
Książki nadesłane. s. 179-181