Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przegląd Historyczny
2011, Tom 102, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stefan Krzysztof Kuczyński : (1938-2010) Andrzej Wyrobisz s. 397-398
Stefan Krzysztof Kuczyński - "Stefanek" w "Przeglądzie Historycznym" Rafał Karpiński s. 399-408
Stefan Krzysztof Kuczyński : (13 stycznia 1938 - 3 stycznia 2010) Sławomir Górzyński s. 409-413
Śmierć i postawy wobec śmierci w czasie wczesnych wypraw europejskich do Afryki w XV w. Michał Tymowski s. 415-434
Wikariusze katedry kamienieckiej Tadeusz M. Trajdos s. 435-443
Udostojenie herbu Giovanniego Tiepolo - posła weneckiego w Rzeczypospolitej w latach 1645-1647 Teresa Hynczewska-Hennel s. 445-450
Litewski korpus posiłkowy przeciw rokoszowi Lubomirskiego w 1665 r. Andrzej Rachuba s. 451-458
O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej w świetle parafialnych metryk zmarłych kościoła św. Krzyża w Warszawie z lat 1670-1801 : wybrane przykłady Iwona M. Dacka-Górzyńska s. 459-482
Dokument Janusza Starszego z 5 sierpnia 1409 r. na tle innych dyplomów księcia dla kapituły pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie Anna Salina s. 483-492
W cieniu pręgierza : uwagi o pracy Marcina Kamlera, "Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich)" Andrzej Karpiński Marcin Kamler (aut. dzieła rec.) s. 493-500
"Zapysky Naukowoho Towarystwa imeni Szewczenka", t. 252, Lwiw 2006 : [recenzja] Vitaliy Perkun s. 500-507
"Zaporożci u polśko-moskowśkij wijni naprikinci Smuty 1617-1618 rr.", Petro Sas, Biła Cerkwa 2010 : [recenzja] Petro Sas Mariusz R. Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 507-510
"Polska i Europa w dobie nowożytnej = L'Europe moderne : noveau monde, nouvelle civilisation? = Modern Europe - New World, New Civilisation? : prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu", red. Tadeusz Bernatowicz [i in.], Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Janicki Tadeusz Bernatowicz (aut. dzieła rec.) s. 511-523
"Chivalry and the perfect prince : tournaments, art and armour at the Spanish Habsburg court 1504-1605, Sixteenth century essays and studies", vol. 81, Braden Frieder, Missouri 2008 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Braden Frieder (aut. dzieła rec.) s. 524-525