Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Przegląd Historyczny
1984, Tom 75, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 1-2
Przesłanki i rozwój przytwierdzenia do gleby ludności wiejskiej w Polsce : połowa XIV - początek XVI wieku Leonid Żytkowicz s. 3-22
Polityczne meandry Jerzego Niemirycza Janusz Tazbir s. 23-37
Sztuka pisania w województwie krakowskim w XVII i XVIII wieku Wacław Urban s. 39-82
Bank Włościański w Królestwie Polskim Krzysztof Groniowski s. 83-103
O trudnościach marksistowskiej analizy społeczeństw starożytnych : (w związku z książką G. E. M. de Ste. Croix, The class struggle in the ancient greek world, London 1981) Włodzimierz Lengauer G. E. M. de Ste. Croix (aut. dzieła rec.) s. 105-118
Historia wsi włoskiego południa Jacek Kochanowicz s. 119-125
Freyre czytany po upływie pięćdziesięciu lat : (w związku z książką Gilberto Freyre, Panowie i niewolnicy, tł. z portugalskiego Heleny Czajki, konsultacja Marcina Kuli, Warszawa 1983) Marcin Kula Włodzimierz Zagórski Helena Czajka (aut. dzieła rec.) Gilberto Freyre (aut. dzieła rec.) s. 127-136
Kilka uwag o pracach poświęconych najnowszym dziejom Żydów polskich Jerzy Tomaszewski s. 137-141
Krajowcy, federaliści, inkorporacjoniści : (w związku z książką Jana Jurkiewicz, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922, Poznań 1983) Juliusz Bardach Jan Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 143-158
"Zagadnienie etnogenezy Słowian w historiografii polskiej w okresie od średniowiecza do końca XIX stulecia", Lucyna Szafran-Szadkowska, Opole 1983 : [recenzja] Jan Trynkowski Lucyna Szafran-Szadkowska (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Vorläufige Untersuchungen über den bairischen Bulgarenmord von 631/632. Der Tatbestand - Nachlaänge im Niebelungenlied", Heinrich Kunstmann, München 1982 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Heinrich Kunstmann (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Oczierki po istorii gorodow Rossii końca XVII-naczała XVIII w.", Nina Borisowna Golikowa, Moskwa 1982 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Nina Borisowna Golikowa (aut. dzieła rec.) s. 164-174
"Le bonapartisme. Aux origines de la droite autoritaire", Frédéric Bluche, Paris 1980 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Frédéric Bluche (aut. dzieła rec.) François Collaveri (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Pierwyje marksisty w Rossii. Petersburskij "Raboczij Sojuz" 1887-1893", Aleksandr M. Oriechow, Moskwa 1979 : [recenzja] Jan Kancewicz Aleksandr M. Oriechow (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948", Jan Tomicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Jan Tomicki (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Russkaja intielligiencija w 1900-1917 godach", Wiera Lejkina-Swirskaja, Moskwa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wiera Lejkina-Swirskaja (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Irredenta socjalistyczna", Feliks Tych, Kraków 1982 : [recenzja] Andrzej Chwalba Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918-1926", Szymon Rudnicki, Wrocław 1981 : [recenzja] Edward Czapiewski Szymon Rudnicki (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 196-202
"Histoire générale de l'Afrique, t. 1-2", directeur de volume Gamal Mokhtar, Paris 1980 : [recenzja] Michał Tymowski Joseph Ki-Zerbo (aut. dzieła rec.) Gamal Mokhtar (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Złota Legenda. Wybór", Jakub de Voragine, tł. z jęz. łac. Janina Pleziowa, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Marian Plezia (aut. dzieła rec.) Janina Pleziowa (aut. dzieła rec.) Jakub de Voragine (aut. dzieła rec.) s. 205
"Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji", Gerard Labuda, Poznań 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku. Fundacja, rozwój uposażenia i rola kulturalna", Wacław Kolak, Kraków 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Wacław Kolak (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi. XV i XVI wiek", z rękopisów i starych druków wyd. Henryk Kowalewicz, przekł. tekstów Henryk Kowalewicz, Monika Kowalewiczowa, wprow. do tekstów Henryk Kowalewicz, Zofia Rozanow, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) Monika Kowalewiczowa (aut. dzieła rec.) Zofia Rozanow (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Zainteresowania czytelnicze mieszczan dolnośląskich okresu Renesansu", Kazimiera Maleczyńska, Wrocław 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Kazimiera Maleszyńska (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia", Ryszard Marciniak, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Sztuka w służbie Reformacji. Śląskie ambony 1550-1650", Jakub Pokora, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Jakub Pokora (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"The well-ordered police state. Social and institutional change through law in the germanities and Russia, 1600-1800", Marc Raeff, New Haven-London 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Marc Raeff (aut. dzieła rec.) s. 211
"Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r.", O. Augustyn Kordecki, [Częstochowa 1982?] : [recenzja] Rafał Karpiński Augustyn Kordecki (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej. Wrzesień-Grudzień 1983", Warszawa 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński s. 212-213
"Teresa Kunegunda Sobieska", Michał Komaszyński, Warszawa 1982 : [recenzja] Stefan Ciara Michał Komaszyński (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Dezydery Chłapowski 1788-1879", Zdzisław Grot, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 214
"Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej", Bolesław Limanowski, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Artur Leinwand, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Artur Leinwand (aut. dzieła rec.) Bolesław Limanowski (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Bogdan Jański założyciel zmartwychwsatańców 1807-1840", Ks. Bolesław Micewski CR, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Bolesław Micewski (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, t. 3" pod red. Ryszarda Kołodziejczyka, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu", Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 216
"Pamiętnik z lat wojny 1915-1918", Stanisław Dzierzbicki, sł. wstępnym poprzedził Janusz Pajewski, przypisy oprac. Danuta Płygawko, przygotował do dr. Tomasz Jodełka-Burzecki, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stanisław Dzierzbicki (aut. dzieła rec.) Tomasz Jodełka-Burzecki (aut. dzieła rec.) Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) Danuta Płygawko (aut. dzieła rec.) s. 217-218