Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Przegląd Historyczny
1946, Tom 36

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śp. Marceli Handelsman Tadeusz Manteuffel s. 7-9
Marceli Handelsman jako nauczyciel Tadeusz Manteuffel s. 9-11
Śp. Władysław Bogatkiewicz Ryszard Przelaskowski s. 11-13
Śp. Michał Kreczmar (20.09.1881 - 14.09.1939) Marian Henryk Serejski s. 13-14
Śp. Adam Moraczewski Aleksy Bachulski s. 14-15
Śp. Ludwik Widerszal Tadeusz Manteuffel s. 15-16
Śp. Kazimierz Stefański Aleksy Bachulski s. 15
Śp. Kazimierz Zakrzewski Tadeusz Manteuffel s. 16-17
Zdzisław Zmigryder-Konopka Iza Bieżuńska Witold Kula s. 17-18
Karol Wielki i Bolesław Chrobry Stanisław Kętrzyński s. 19-25
Czego archiwa polskie żądają od Niemiec i Austrii? Adam Stebelski s. 26-41
Biblioteki w odbudowującym się życiu naukowym Warszawy Marian Łodyński s. 42-50
W sprawie restytucji polskiego dorobku w dziedzinie kultury artystycznej Władysław Tomkiewicz s. 51-67
Ekwiwalenty i odszkodowania w dziedzinie naukowych pracowni historycznych Tadeusz Manteuffel s. 68-71
W sprawie reformy uniwersyteckiej : ze spuścizny pośmiertnej Marceli Handelsman s. 72-74
O reformę studiów historycznych na uniwersytetach Józef Feldman s. 75-86
Myśli o reformie uniwersyteckiego studium historii Tadeusz Manteuffel s. 87-89
Korelacja nauczania historii na uniwersytecie i w szkole średniej Władysław Czapliński s. 90-95
Fragment katalogu dokumentów pergaminowych Biblioteki Ordynacji Zamojskiej Bogdan Horodyski s. 96-119
Testament Artura Zawiszy Czarnego Jan Wegner s. 120-123
W przededniu ruchu rewolucyjnego w Krakowie w roku 1846 : relacja K. Rogawskiego o wypadkach w dniach od 8 do 18 lutego 1846 Henryk Barycz s. 124-134
Z ostatnich badań nad humanizmem w Polsce Henryk Barycz s. 135-148
Przegląd wydawnictw węgierskich z zakresu dziejów Polski wieku XVI Tibor Csorba s. 149-157
"La règle de droit et la loi dans l'antiquité classique", V. Arango-Ruiz, Le Caire, 1938 : [recenzja] Zdzisław Zmigryder-Konopka V. Arango-Ruiz (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Der Ursprung des Alphabets", Hans Bauer, Leipzig 1937 : [recenzja] Zdzisław Zmigryder-Konopka Hans Bauer (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Oktawian August", M. St. Popławski, Lublin, 1938 : [recenzja] Zdzisław Zmigryder-Konopka M. St. Popławski (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Die Etruskischen Zahlwörter", Fr. Slotty, "Archiv Orientalni", IX, 1937, s. 379-404 : [recenzja] Zdzisław Zmigryder-Konopka Fr. Slotty (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Czy kiła istniała za czasów Sokratesa i Wita Stwosza", Fr. Walter, "Biologia Lekarska" XVIII nr 1, 1939, s. 1-36 : [recenzja] Z. Zmigryder-Konopka Fr. Walter (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"De Ara Victoriae in Curia Romana quomodo certatum sit", Leocadia Małunowicz, Wilno 1937 : [recenzja] Stanisław Więckowski Leocadia Małunowicz (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Meander, Miesięcznk poświęcony kulturze świata starożytnego, Rok I, 1946, zesz. 1 i 2-gi" : [recenzja] Jerzy Manteuffel s. 166-168
"Zołotaja Orda : oczerk istorii Ulusa Dżuczi w period słozenia i rascwieta w XIII-XIV ww", B. Grekow i A. Jakubowskij, 1937 : [recenzja] Józef Skrzypek B. Grekow (aut. dzieła rec.) A. Jakubowskij (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Bistum Lebus : Studien zur Gründungsfrage und zur Entstehung und Wirtschaftsgeschichte seiner schlesich-polnischen Besitzungen", Herbert Ludat, Weimar, 1942 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Herbert Ludat (aut. dzieła rec.) s. 169-174
"Uwagi w sprawie podłoża społecznego i gospodarczego Unji Jagiellońskiej", H. Łowmiański, Wilno 1934 [Odbitka z Księgi pamiątkowej ku uczczeniu czterechsetletniej rocznicy wydania pierwszego Statutu Litewskiego] : [recenzja] W. Kamieniecki Henryk Łowmnianski (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Chłopi w obronie Rzeczypospolitej : studium o piechocie wybranieckiej", Jan Gerlach, Lwów 1939 ; "Stanowisko wybrańców w dawnej Polsce", Józef Rafacz, Warszawa 1939 : [recenzja] Stanisław Herbst Jan Gerlach (aut. dzieła rec.) Józef Rafacz (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Skarb i pieniądz za Jana Kazmierza, Michała Korybuta i Jana III", Roman Rybarski, Warszawa 1939 : [recenzja] Wojciech Hejnosz Roman Rybarski (aut. dzieła rec.) s. 180-187
"W kręgu polskiej irredenty : o Edwardzie Dembowskim, Jakubie Szeli i rzezi galicyjskiej", Jerzy Eugeniusz Płomieński, Warszawa 1946 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Jerzy Eugeniusz Płomieński (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Józef Jakubowski, żołnierz i kapłan (1743-1814)", Alfons Schletz C. M., Kraków 1945 : [recenzja] Karol Lewicki Alfons Schletz (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Komisariaty Wojskowe Rządu Narodowego w Królestwie Polskim : 6.VIII-5.IX.1914 : geneza i działalność", Tadeusz Pelczarski, Warszawa 1939 : [recenzja] Henryk Wereszycki Tadeusz Pelczarski (aut. dzieła rec.) s. 190-193
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii za okres 1.IX.1939-31.V.1946 Aleksy Bachulski s. 194-195
Lista zmarłych członków T. M. H. w latach 1939-1945. s. 196
Członkowie Tow. Miłośników Historii. s. 197-198
Statut Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie. s. 199-204