Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1997, Tom 88, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje prooimion w "Historiach Kościoła" Sokratesa Scholastyka i Hermiasza Sozomena Maciej Łubieński s. 207-222, 377
Siły zbrojne Bolesława Chrobrego w świetle relacji Galla Anonima Roman Barnat s. 223-235, 377
Armia Wielkiego Księstwa Litewskiego jako czynnik unifikacji narodowej i kulturowej Andrzej Rachuba s. 237-246, 377
Typy lokalnych przywódców politycznych w mieście prowincjonalnym II Rzeczypospolitej (przykład Radomia) Piotr A. Tusiński s. 247-270, 378
Polityka Edvarda Beneša a problem polsko-sowieckich stosunków politycznych (listopad 1943 - styczeń 1944) Marek Kazimierz Kamiński s. 271-287, 378
Fałszywe, niepewne i podejrzane dokumenty mazowieckie z pierwszej połowy XIII wieku Jan Piętka s. 289-315, 378
Waltera Burkerta historia religii greckiej Włodzimierz Lengauer s. 317-326, 378
Czy Bogdan Jański jest autorem listu do... Andrzej Jastrzębski s. 327-330, 378-379
W sprawie polityki polskiej wobec Czechosłowacji w 1938 r. : (na marginesie artykułu Jerzego Tomaszewskiego, Polska wobec Czechosłowacji w 1938 r., PH t. LXXXVII, 1996, z. 1, s. 43-59) Tadeusz Kisielewski Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 331-341, 379
"Imperium Arsacydów", Józef Wolski, do druku przygotował i wstępem opatrzył Stefan Zawadzki, Poznań 1996 : [recenzja] Jacek Rzepka Józef Wolski (aut. dzieła rec.) Stefan Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Trzy źródła do dziejów społeczno-gospodarczych średniowiecznego Śląska", Rościsław Żerelik, Wrocław 1995 : [recenzja] Jan Tęgowski Rościsław Żerelik (aut. dzieła rec.) s. 345-347
"Działalność kościelna Gerwarda z Ostrowa, biskupa włocławskiego w latach 1300-1323", Jacek Maciejewski, Bydgoszcz 1996 : [recenzja] Izabela Skierska Jacek Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 347-350
"Władza. Przestrzeń. Ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w.", Zbigniew Dalewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Maria Starnawska Zbigniew Dalewski (aut. dzieła rec.) s. 350-352
"Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku", Marian Chachaj, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Rachuba Marian Chachaj (aut. dzieła rec.) s. 352-356
"Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku", Andrzej Kamieński, Olsztyn 1995 : [recenzja] Barbara Szymczak Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym", Franciszek Nowiński, Gdańsk 1995 : [recenzja] Zbigniew Opacki Franciszek Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Zucht und Unzucht. Prostitution und Sittenpolizei in München der Jahrhundertwende", Sybille Krafft, München 1996 : [recenzja] Marek Czapliński Sybille Krafft (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Porandojin-to Nichiro-senso. [Polacy wobec wojny japońsko-rosyjskiej]", Hiroshi Bando, Tokyo 1995 : [recenzja] Ewa Pałasz-Rutkowska Hiroshi Bando (aut. dzieła rec.) s. 366-369
"Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej", Wojciech Morawski, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wojciech Morawski (aut. dzieła rec.) s. 369-371
"Rewolucja węgierska 1956 roku. Reformy, bunt i represje 1953-1963", red. G. Litván, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Kochanowski G. Litván (aut. dzieła rec.) s. 371-374
Komunikat. s. 375-376
Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 1995 - 1996. s. 375