Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Przegląd Historyczny
1973, Tom 64, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad ustrojem municypalnym epoki późnego Cesarstwa : afrykańskie municypia i kolonie Tadeusz Kotula s. 445-468
Wiec ogólnopolski w Żarnowie 3-7 czerwca 1319 r. a geneza koronacji Władysława Łokietka Janusz Bieniak s. 469-483
Wrogowie i krytycy Frycza-Modrzewskiego Janusz Tazbir s. 485-496
Działalność propagandowa Komisji Edukacji Narodowej Kalina Bartnicka s. 497-518
Próby przekształcenia sojuszu wojskowego z Rumunią w trójstronne przymierze polsko-rumuńskie w latach 1923-1924 Henryk Bułhak s. 519-528
Badania nad dochodem narodowym II Rzeczypospolitej i ich przydatność do analiz historyczno-gospodarczych Zbigniew Landau s. 529-547
Materiały do dziejów wolnomularstwa Wielkiej Emigracji : część II Ludwik Hass s. 549-566
Nowożytna reforma filantropii w renesansowej Wenecji : (w związku z książką B. Pullan, Rich and Poor in Renaissance Venice : the Social Institiutions of a Catholic State, to 1620, Oxford 1971) Bronisław Geremek s. 567-574
Czy Kozacy Zaproscy byli na służbie Mazarina Zbigniew Wójcik s. 575-585
Ze wspomnień i pism byłego premiera : (na marginesie książki J. Jędrzejewicza, Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972) Juliusz Bardach s. 587-602
"Výběrova bibliografie historické geografie Čech za léta 1961-1970", Praha 1971 : [recenzja] Tadeusz Lalik s. 603
"Biskupstwo wileńskie w średniowieczu : ustrój i uposażenie", Jerzy Ochmański, Poznań 1972 : [recenzja] Juliusz Bardach Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 604-607
"Literatura Drewniej Rusi", Walerian Fiedorowicz Pieriewierziew, Moskwa 1971 : [recenzja] Barbara Trelińska Walerian Fiedorowicz Pieriewierziew (aut. dzieła rec.) s. 607-610
"Settecento riformatore : da Muratori a Beccaria", Franco Venturi, Torino 1969 : [recenzja] Józef A. Gierowski Franco Venturi (aut. dzieła rec.) s. 610-614
"Komisja Edukacji Narodowej", Łódź 1972 : [recenzja] Ryszard Chojecki s. 614-618
"Orientacje polskiej mysli historycznej : studia i rozważania", Andrzej Feliks Grabski, Warszawa 1972 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 619-622
"Issledowanija po istorii polskogo obszczestwiennogo dwiżenia XIX w. - naczała XX w. : sbornik statiej i materiałow", pod red. W. A. Djakowa, I. S. Millera, A. M. Oriechowa, Moskwa 1971 : [recenzja] Bolesław Łopuszański W. A. Djakowa (aut. dzieła rec.) I. S. Millera (aut. dzieła rec.) A. M. Oriechowa (aut. dzieła rec.) s. 622-624
"Der Wandel der Nahrungsgewohnheiten unter dem Einfluss der Industrialisierung", Hans J. Teuteberg, Günter Wiegelmann, Göttingen 1972 : [recenzja] Beata Meller Hans J. Teuteberg (aut. dzieła rec.) Günter Wiegelmann (aut. dzieła rec.) s. 624-626
"M. K. Lemke : istorik russkogo riewolucijonnogo dwiżenija", M. G. Wandałkowskaja, Moskwa 1972 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska M. G. Wandałkowskaja (aut. dzieła rec.) s. 626-628
"Politics in indepedent Poland 1921-1939 : the crisis of Constitutional Government", Antony Polonsky, London 1972 : [recenzja] Wiesław Władyka Antony Polonsky (aut. dzieła rec.) s. 628-633
"Społeczeństwo, państwo, politycy II Rzeczypospolitej : szkice i polemiki", Marian Marek Drozdowski, Kraków 1972 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 633-640
"Finał dziwnej wojny : studium o kampanii francuskiej 1940 r.", Witold Biegański, Warszawa 1970 : [recenzja] Stanisław Herbst Witold Biegański (aut. dzieła rec.) s. 640-641
"Polacy w Południowej Australii 1948-1968", t. I, Praca zbiorowa, Adelajda 1971 : [recenzja] Andrzej Garlicki s. 641-642
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie za okres od 24 marca 1972 do 14 marca 1973 Hanna Szwankowska s. 643-645
Książki nadesłane. s. 647-649
[Komunikat Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Polskiego Towarzystwa Historycznego]. s. 650