Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1911, Tom 12, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Krysztof Radziwiłł Sierotka i jego przyjęcie katolicyzmu w r. 1567 : przyczynek do dziejów Reformacyi w Polsce None None s. 1-10
Stosunki Rzeczypospolitej ze Szwecyą i Danią za Batorego Witold Nowodworski s. 11-30
Ze studyów nad kobietą polską w XVIII-tym wieku K. M. Morawski s. 31-42
Edward Dembowski Maria Stecka s. 43-70
Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego Stanisław Kutrzeba s. 71-83
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 84-88
Ziemia sandecka : stan jej społeczno-gospodarczy w pierwszej połowie XVI wieku, skreślony na podstawie ksiąg grodzkich sandeckich (z lat 1516-1550) i niektórych akt ziemskich czchowskich Leon Białkowski s. 89-114
Z powodu wydawnictwa latopisów litewskich Antoni Prochaska s. 115-125
"Un primat de Pologne à Marseille en 1776-1777, Gabriel Podoski", Emil Perrier, Aix-en-Provence 1909 : [recenzja] Maciej Loret Emil Perrier (aut. dzieła rec.) s. 125-128