Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przegląd Historyczny
2008, Tom 99, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 509
Czy uczeni powinni uprawiać politykę? Tomasz Kizwalter s. 511-520
O intrygach, spiskach i prowokacjach w Egipcie rzymskim Adam Łukaszewicz s. 521-527
„The tragical comedie of one Edward Squyer, sent from Spayne to poison a Queen...". Polemika wokół domniemanego spisku przeciwko Elzbiecie I (1598) Anna Kalinowska s. 529-540
Polacy w służbie Prusaków - przypadek Eugeniusza Brezy (1802-1860) Grzegorz Kucharczyk s. 541-551
Dyskurs o (nie)lojalności polskich elit politycznych w Wiedniu w latach 1880-1910 Marcin Siadkowski s. 553-581
Szantażowanie Żydów: casus Warszawy 1939-1945 Jan Grabowski s. 583-602
Mord w Mitawie w 1615 roku i jego konsekwencje Mariusz Balcerek s. 603-618
„Bo Niemiec to nie polityczny Mefistofeles, jak jego sąsiedzi...". Refleksja charakterologiczna w okresie I wojny światowej Maciej Górny s. 619-632
Podchody z Biurem W Marcin Kula s. 633-650
Zamach na Gustawa III. Relacja polskiego świadka - autentyk czy apokryf? Piotr Ugniewski s. 651-659
Nawet niekulturalne działania można badać kulturalnie : (Paweł Machcewicz, „Monachijska menażeria". Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989, IPN, ISP PAN, Warszawa 2007, s. 442) Marcin Kula Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 661-669
"Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej", Damian Pałka, Kraków 2006 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Damian Pałka (aut. dzieła rec.) s. 669-673
"Die >>Volksdeutschen<< in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und realität", wyd. Jerzy Kochanowski, Maike Sach, Osnabrück 2006 : [recenzja] Ingo Eser Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Maike Sach (aut. dzieła rec.) s. 674-677
"Szpieg Watykanu. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977)", Igor Hałagida, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Igor Hałagida (aut. dzieła rec.) s. 677-678