Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Przegląd Historyczny
1969, Tom 60, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Handel Gdańska z Półwyspem Iberyjskim w pierwszej połowie XVII wieku Maria Bogucka s. 1-23
Walka Augusta II z obozem kontystowsko-prymasowskim w pierwszym roku panowania (1697-1698) Janusz Wojtasik s. 24-44
Centralne Towarzytwo Rolnicze w Królestwie Polskim i jego program w latach 1906-1908 Stanisław Dzięciołowski s. 45-73
Rząd Saksonii wobec Królestwa Polskiego podczas I wojny światowej : fragment z dziejów imperializmu niemieckiego Stefan Migdał s. 74-91
Walka o amnestię dla więźniów politycznych w latach 1926-1928 Henryk Wajn s. 92-113
Działalność Karola Kraitsira w czasie powstania listopadowego i na emigracji (1831-1842) Florian Stasik s. 114-129
Nieznane listy Jarosława Dąbrowskiego Eligiusz Kozłowski s. 130-143
Pacowie wobec kandydatury rosyjskiej na tron polski w latach 1668-1669 : (misja Połkowa na Litwie, 1668) Zbigniew Wójcik s. 144-150
Od społeczeństwa barbarzyńskiego do feudalnego : wczesnośredniowieczna Norwegia : (Na marginesie prac A. J. Guriewicza) Stanisław Piekarczyk s. 151-160
Morbus comitialis czyli kaduk Józef Matuszewski s. 161-173
"Atlas historyczny Polski", pod red. Wł. Czaplińskiego i T. Ładogórskiego. Mapy oprac. I. Gieysztorowa [et al.], Warszawa 1967 : [recenzja] Tadeusz Lalik Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Irena Gieysztorowa (aut. dzieła rec.) s. 174-183
"Nauki pomocnicze historii", Józef Szymański, Lublin 1968 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Ze studiów nad senatem rzymskim w okresie schyłku republiki", Leon Tadeusz Błaszczyk, Łódź 1965 : [recenzja] Roman Buksiński Leon Tadeusz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Les Cathares", Jean Duvernoy, René Nelli, Fernand Niel, Déodat Roché, Paris 1965 : [recenzja] Stanisław Bylina Jean Duvernoy (aut. dzieła rec.) René Nelli (aut. dzieła rec.) Fernand Niel (aut. dzieła rec.) Déodat Roché (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Dokumenty Władysława Łokietka : chronologiczny spis, regesty i bibliografia edycji", Alojzy Preissner, "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", t. XI, 1965, s. 197-296 : [recenzja] Maria Bielińska Alojzy Preissner, (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Kancelaria miasta Poznania do roku 1570", Irena Radtke, Warszawa 1967 : [recenzja] Maria Bielińska Irena Radtke (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Valladolid au siècle d'or : une ville de Castille et sa campagne au XVIe siècle", B. Bennassar, Paris 1967 : [recenzja] Marian Małowist B. Bennassar (aut. dzieła rec.) s. 200-204
"En Espagne, Développement économique. Subsistance. Déclin", José Gentil Da Silva ; avec représentation graphique des informations par Jacques Bertin, Paris 1965 : [recenzja] Antoni Mączak José Gentil Da Silva (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia", Julian Maślanka, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Duel dwuch dipłomatii : Rossija i Francija w 1801-1812 gg.", W. G. Sirotkin, Moskwa 1966 : [recenzja] Jerzy Skowronek W. G. Sirotkin (aut. dzieła rec.) s. 210-215
"24 Février 1848 : la première Résurrection de la République", Henri Guilleman, 1967 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Henri Guilleman (aut. dzieła rec.) s. 215-216
List do redakcji Stanisław Gierszewski s. 217-218
Kronika. s. 219-224
XII Międzynarodowy Kongres Papirologów w Ann Arbor (Michigan) 13-17 sierpnia 1968 Iza Bieżuńska-Małowist s. 219-221
XI Kongres Komitetu Popierania Rozwoju Studiów Klasycznych w ZSSR i Krajach Demokracji Ludowej ("Eirene"), Warszawa 21-25 października 1968 Iza Bieżuńska-Małowist s. 221-222
Ksiązki nadesłane. s. 225-228