Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1954, Tom 45, Numer 2-3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy gospodarcze przywrócenia jedności państwowej Pomorza Gdańskiego z Polską w XV w. Marian Małowist s. 141-187, 536-538
Rokowania krakowskie z r. 1454 i zjednoczenie ziem pruskich z Polską Adam Vetulani s. 188-236, 538-539
Pochodzenie dynastii zachodnio-pomorskiej i ukształtowanie się terytorium księstwa zachodnio-pomorskiego Jerzy Dowiat s. 237-279, 539-540
Stanowisko ziemi chełmińskiej w państwie krzyżackim w latach 1228-1454 Gerard Labuda s. 280-337, 541-543
Agresja zakonu krzyżackiego na Litwę w wiekach XII-XV Henryk Łowmiański s. 338-371, 543-545
Uwagi o sprawie wydawnictw zródłowych do dziejów Prus Królewskich 1454-1772 Leonid Żytkowicz s. 372-389, 548-549
Z problematyki handlu polsko-gdańskiego drugiej połowy XV wieku Marian Biskup s. 390-407
Walka opozycji mieszczańskiej z patrycjatem gdańskim w drugiej połowie XVI wieku Maria Bogucka s. 408-459, 546-548
Sprawa Gdańska i dostępu Polski do morza na Konferencji Paryskiej 1919 r. Karol Lapter s. 460-478, 549-551
Wyzwolenie polskich ziem nadbałtyckich przez Armię Radziecką i Ludowe Wojsko Polskie Tadeusz Rawski s. 479-502, 551-552
"Akta do dziejów Polski na morzu. t. VII : 1632-1648, cz. 1", wyd. Władysław Czapliński, Gdańsk 1951 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz Leonid Żytkowicz Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 503-509
"Bolesław Szczodry : zarys dziejów panowania : część I", Tadeusz Grudziński : [recenzja] Julia Tazbirowa Tadeusz Grudziński (aut. dzieła rec.) s. 509-515
"Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 roku : walki społeczne w Prusach w początkach reformacji i ich geneza", Henryk Zins, Warszawa 1953 : [recenzja] Janusz Tazbir Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 515-518
"Francis Bacon : philosopher of industrial science", Benjamin Farrington, Londyn 1951 : [recenzja] Antonina Kłoskowska Benjamin Farrington (aut. dzieła rec.) s. 518-523
"Scharnhorst der Schöpfer der Volksbewaffnung : Schriften von und über Scharnhorst", Berlin 1953 : [recenzja] Stanisław Herbst s. 523-524
"Wnieszniaja politika Francji 1871-1891 godow", A. Z. Manfred, Moskwa 1952 : [recenzja] Stefan Kieniewicz A. Z. Manfred (aut. dzieła rec.) s. 525-529
Listy do redakcji Zofia Budkowa Karol Maleczyński s. 530-532
Z pracy Polskiego Towarzystwa Historycznego w roku 1953 s. 533-535