Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1974, Tom 65, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany feudalne wsi polskiej do 1138 r. Henryk Łowmiański s. 437-463
Z problemów awansu społecznego mieszczan w XVII i XVIII wieku : o przenikaniu do stanu szlacheckiego i duchownego Tomasz Opas s. 465-477
Inflanty, Litwa, Białoruś w twórczości Bolesława Limanowskiego : studium z dziejów w kwestii narodowej Juliusz Bardach s. 479-503
Polska w świetle badań opinii publicznej na Zachodzie (1939-1953) Tomasz Szarota s. 505-514
Uwagi Konstantego Grzybowskiego o polityce konserwatywnej Wiesław Władyka s. 515-536
Próba dekryptowania szyfrowanych depesz namiestnika do Aleksandra II z 1863 roku Ireneusz Ihnatowicz s. 537-544
W sprawie polityki Przemysła Otokara II wobec Polski Antoni Barciak s. 545-550
Polska, Europa i metody porównawcze : (w związku z książką Andrzeja Wyczańskiego, Polska w Europie XVI stulecia, Warszawa 1973) Antoni Mączak s. 551-556
"Septimius Severus, the African Emperor", Anthony Birley, London 1971 : [recenzja] Maria Jaczynowska Anthony Birley (aut. dzieła rec.) s. 557-560
"The Life of Saladin : From the Works of Imad ad-Din and Baha ad-Din", Sir Hamilton Gibb, Oxford 1973 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Hamilton Gibb (aut. dzieła rec.) s. 560-562
"Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters", Gernot von Grawert May, Aalen 1971 : [recenzja] Marek Barański Gernot von Grawert May (aut. dzieła rec.) s. 562-564
"Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku", Jarosław Widawski, Warszawa 1973 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jarosław Widawski (aut. dzieła rec.) s. 564-567
"De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394-1480) : bijdrage tot de ekonomische geschiedenis von de stad Antwerpen", G. Asaert, Brussel 1973 : [recenzja] Henryk Samsonowicz G. Asaert (aut. dzieła rec.) s. 567-569
"Vatikanische Akten zur Geschichte des Deutschen Kulturkampfes", T. 1, Rudolf Lill, Tübingen 1970 : [recenzja] Roman Nir Rudolf Lill (aut. dzieła rec.) s. 570-571
"Pioneers for Profit : Foreign Entrepreneurship and Russian Industralisation 1885-1913", John P. McKay, Chicago-London 1970 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz John P. McKay (aut. dzieła rec.) s. 571-573
"SDKPiL a SDPRR 1893-1907", Walentyna Najdus, Wrocław [etc.] 1973 : [recenzja] Jerzy Targalski Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 573-578
"Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939", Janusz Żarnowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Landau Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 578-581
"Kościuszko bohater narodowy. opinie współczesnych i potomnych 1794-1946", Krystyna Śreniowska, Warszawa 1973 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Krystyna Śreniowska (aut. dzieła rec.) s. 581-583
"Rewolucje ludowe w Europie 1939-1948", Norbert Kołomejczyk, Warszawa 1973 : [recenzja] Andrzej Kastory Norbert Kołomejczyk (aut. dzieła rec.) s. 583-586
Komunikat Komisji Funduszu Nagrody Naukowej im. Prof. Stanisława Herbsta. s. 587