Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
2002, Tom 93, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Królestwo bez króla? Kompetencje monarsze w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta Ewa Dubas-Urwanowicz s. 145-158, 269
"Kaci" czy "ofiary"? Miejsce i rola cenzorów w pruskim systemie cenzuralnym przed 1848 r. Grzegorz Kucharczyk s. 159-174, 269
Kampania prasowa w związku z wydarzeniami w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 r. Mariusz Mazur s. 175-196, 269
Mieszkańcy Wiślicy w księgach oficjalatu wiślickiego w końcu XV - pierwszej połowie XVI w. Piotr Kardyś s. 197-210, 270
Sztab Zaolziański. Wspomnienia z działalności grupy powołanej w 1945 r. mającej poczynić przygotowania do przejęcia Zaolzia przez Polskę Stanisław Mrowczyk s. 211-236, 270
„Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800–1998)”, Waldemar Ceran, Łódź 2001 : [recenzja] Sławomir Bralewski Waldemar Ceran (aut. dzieła rec.) s. 237-238
„Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu”, Kazimierz Ilski, Poznań 2001 : [recenzja] Waldemar Ceran Kazimierz Ilski (aut. dzieła rec.) s. 238-241
„Istorie românească — Istorie universală 600–1800”, Bogdan Murgescu, Bucuresti 1999 : [recenzja] Tatiana Cojocaru Bogdan Murgescu (aut. dzieła rec.) s. 241-244
„Housecraft and statecraft. Domestic service in Renaissance Venice, 1400–1600”, Denis Romano, Baltimore-London 1996 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Denis Romano (aut. dzieła rec.) s. 245-247
„Languages of witchcraft. Narrative, ideology and meaning in early modern culture”, ed. by Stuart Clark, Basingstoke 2001 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Stuart Clark (aut. dzieła rec.) s. 247-253
„Ormianie w Warszawie. Materiały do dziejów”, Edward Tryjarski, Kraków 2001 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Edward Tryjarski (aut. dzieła rec.) s. 254-255
„Encyklopedia wojen napoleońskich”, Robert Bielecki, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Krzysztof Szymański Robert Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 256-258
„Parliament, party and politics in Victorian Britain”, Terence Andrew Jenkins, Manchester-New York 1996 : [recenzja] Krzysztof Marchlewicz Terence Andrew Jenkins (aut. dzieła rec.) s. 259-261
„Der Warschauer Aufstand 1944”, Włodzimierz Borodziej, Frankfurt am Main 2001 : [recenzja] Marian Wojciechowski Włodzimierz Borodziej (aut. dzieła rec.) s. 261-262
„Od dĕjinách a politice. Janu Křenovik k sedmdesátinám”, uspořádali Jiři Pešek a Oldřich Tůma, Ústi nad Labem 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jiři Pešek (aut. dzieła rec.) Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 263-264
Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora : podziękowanie. s. 265
Zarząd Towarzystwa Miłośników Historii od 22 maja 2002 r. s. 265-266
Odezwa Kongresowa. s. 267