Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przegląd Historyczny
1919-1920, Tom 22

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moralność w stosunkach między państwami w poglądach Pawła Włodkowica Kazimierz Tymieniecki s. 1-27
Stanowisko księcia Albrechta wobec wcielenia Mazowsza do Korony Ludwik Bąkowski s. 28-53
Geneza równouprawnienia schyzmatyków w Wielkim Ks. Litewskim : stosunek Zygmunta Augusta do wyznania grecko-wschodniego Kazimierz Chodynicki s. 54-135
Z zagadnień unji polsko-litewskiej Jan Jakubowski s. 136-155
Układy Towarzystwa Demokratycznego z "Młodą Polską" : (1834) Maria Stecka s. 156-175
Patrjotyzm historjografji polskiej w czasach porozbiorowych Władysław Smoleński s. 176-185
"Zeznanie" Narcyzy Żmichowskiej przed Komisją śledczą w Lublinie w r. 1851 Anna Minkowska s. 186-202
Zadania historjografii polskiej J. K. Kochanowski s. 203-222
Znaczenie literatury historycznej węgierskiej dla historji polskiej Jan Dąbrowski s. 223-232
Literatura historyczna popularna 1900-1919 Natalia Gąsiorowska s. 233-266
Ś. p. ks. Stanisław Ksawery Chodyński Stanisław Kętrzyński s. 267-268
Ś. p. Kazimierz Chłędowski. s. 267
Ś. p. Antoni Karbowiak Franciszek Skibiński s. 268-270
Ś. p. Stanisław Karwowski 1848-1917. s. 270-271
Ś. p. Józef Kordzikowski K. Konarski s. 271-272
Ś. p. Gustaw Manteuffel Stanisław Arnold s. 272-273
Ś. p. Jan Sygański St. Nowakowski s. 273-275
Ś. p. Ernest Sulimczyk Świeżawski, 1843 - 26.X.1919 Marceli Handelsman s. 275-277
Ś. p. Bolesław Ulanowski Stanisław Kętrzyński s. 277-279
Ś. p. Tadeusz Wojciechowski Stanisław Kętrzyński s. 279-284
Ś. P. Stanisław Zachorowski Stanisław Kutrzeba s. 284-286
Ś. p. Stanisław Rewoliński s. 286
Ś. p. R. Z. Śnieżko s. 286-287
Ś. p. T. Zaborowski s. 287
Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Hisoryi w Warszawie za rok 1918 i 1919. s. 288-301
Konkurs naukowy Departamentu Sztuki i Kultury przy Ministerstwie d. dzielnicy pruskiej. s. 302-303
Konferencje w sprawie organizacji nauki historycznej w Polsce. s. 304-335