Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przegląd Historyczny
1966, Tom 57, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces Ligariusza Kazimierz Kumaniecki s. 327-345
Niger jako droga wodna w wielkich państwach Sudanu Zachodniego do końca XVI w. Michał Tymowski s. 346-365
Liczba i rozmieszczenie hut szklanych w Małopolsce w XIV-XVII w. Andrzej Wyrobisz s. 366-388
Nowe aspekty tajnej działalności Henryka Kamieńskiego Dawid Fajnhauz s. 389-414
Relacja Romana Dmowskiego o Lidze Narodowej Andrzej Garlicki s. 415-443
Polski rycerz w Maroku w XV wieku Andrzej Dziubiński s. 444-446
W sprawie "Uwag krytycznych" Władysława Dziewulskiego Jerzy Dowiat s. 447-452
Historycy i ekonomiści wobec problemów wzrostu społeczno-gospodarczego Ruggiero Romano s. 453-456
"Aerkekonge og aerkebiskop : nye traek i dansk kirkehistorie 1376-1536", N. Skyum-Nielsen, "Scandia", t. XXIII, Stockholm 1955-1957, s. 1-10; "Blodbadet i Stockholm og dets juridiske maskering", N. Skyum-Nielse, København 1964 : [recenzja] Karol Górski N. Skyum-Nielsen (aut. dzieła rec.) s. 457-460
"Genève et l'économie européenne de la Renaissance", Jean-François Bergier, Paris 1963 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jean-Françoise Bergier (aut. dzieła rec.) s. 460-464
"Ruch konspiracyjny na Litwie i Białorusi 1846-1848", Dawid Fajnhauz, Warszawa 1965 : [recenzja] Irena Koberdowa Dawid Fajnhauz (aut. dzieła rec.) s. 464-467
"Rozwytok prohresywnych idej w Hołczyni u perszij połowyni XIX stolittja (do 1848 r.)", K. J. Herbilśkyj, Lwiw 1964 : [recenzja] Jan Kozik K. J. Herbilśkyj (aut. dzieła rec.) s. 467-472
"Dzieje Wielkiego Proletariatu", Leon Baumgarten, Warszawa 1966 : [recenzja] Jan Kancewicz Leon Baumgarten (aut. dzieła rec.) s. 472-481
"Ideologia i polityka PPS-Lewicy w latach 1907-1914", Janina Kasprzakowa, Warszawa 1965 : [recenzja] Bronisław Radlak Janina Kasprzakowa (aut. dzieła rec.) s. 481-486
"Politik im Krieg 1914-1918 : Studien zur Politik der deutschen herrschenden Klassen im ersten Weltkrieg", sammelband unter Leitung von Fritz Klein, Berlin 1964 : [recenzja] Adam Galos Fritz Klein (aut. dzieła rec.) s. 487-489