Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1969, Tom 60, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bank Handlowy w Warszawie S.A. w latach drugiej wojny światowej Zbigniew Landau Jerzy Tomaszewski s. 441-469
Formowanie i rozwój wojskowej administracji terenowej w warunkach przechodzenia Polskich Sił Zbrojnych na stopę pokojową Kazimierz Frontczak s. 470-502
Z dziejów odbudowy Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1945-1949 Tadeusz Manteuffel s. 503-509
"Bitwa o handel" a rozwój państwowego aparatu obrotu towarowego w Polsce Ludowej Janusz Kaliński s. 510-522
Formy produkcji rzemieślniczej w Egipcie grecko-rzymskim Ewa Wipszycka s. 523-536
Rola czarnych kupców Diula w islamizacji Afryki Zachodniej Bronisław Nowak s. 537-553
Powojenne badania nad tolerancją religijną w Polsce Janusz Tazbir s. 554-561
Listy z Syberii Feliksa Kowalskiego do brata Edmunda Franciszka Ramotowska s. 562-570
Oznaczenia pieczęci w wydawnictwie "Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego (1862-1864)" J. I. Sztakelberg s. 571-575
"Istoria Indii w srednie wieka", Moskwa 1968 : [recenzja] Jan Kieniewicz s. 576-580
"Faktoren der Preisbildung für Getreide und Wein in der Zeit von 800. bis 1350", Hans-Jürgen Schmitz, Stuttgart 1968 : [recenzja] Marian Małowist Hans-Jürgen Schmitz (aut. dzieła rec.) s. 580-584
"Przynależność polityczna Śląska w X wieku : dzieje problemu oraz próba jego rozwiązania", Piotr Bogdanowicz, Wrocław 1968 : [recenzja] Tadeusz Grudziński Piotr Bogdanowicz (aut. dzieła rec.) s. 584-588
"Wniesznaja politika Drewniej Rusi", W. T. Paszuto, Moskwa 1968 : [recenzja] Henryk Łowmiański W. T. Paszuto (aut. dzieła rec.) s. 588-590
"Acht Jahrhunderte Deutscher Orden in Einzeldarstellungen", wyd. P. Klemens Wieser O. T., Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens t. 1, Bad Godesberg 1967 : [recenzja] Marian Biskup Klemens Wieser (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Der Deutsche Orden am Mittelmeer ", Kurt Forstreuter, Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, hrsg. von Klemens Weiser O. T. unter der Patronanz des Deutschen Ordens t. II, Bonn 1967 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Kurt Forstreuter (aut. dzieła rec.) Klemens Weiser (aut. dzieła rec.) s. 595-598
"Gospodarstwo dworskie w dobrach Pabianice 1559-1570", Alina Wawrzyńczyk, Wrocław 1967 : [recenzja] Leonid Żytkowicz Alina Wawrzyńczyk (aut. dzieła rec.) s. 599-602
"Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795-1806", Danuta Rzepniewska, Warszawa 1968 : [recenzja] Barbara Grochulska Danuta Rzepniewska (aut. dzieła rec.) s. 602-606
"Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku", Juliusz Łukasiewicz, Warszawa 1968 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Juliusz Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 606-609
"Z badań nad wpływem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 roku dla ziem polskich", pod red. H. Zielińskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] Jerzy Holzer Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 609-610
"The German Revolution of 1918 : A Study of German Socialism in War and Revolt", A. J. Ryder, Cambridge 1967 : [recenzja] Jerzy Holzer A. J. Ryder (aut. dzieła rec.) s. 610-611
Wełna jako surowiec : zjawiska jej produkcji i obrotu od XIII do XVII stulecia Antoni Mączak s. 612-613
Kronika. s. 612-616