Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1963, Tom 54, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka państwa rzymskiego wobec rzemiosła tkackiego w Egipcie (I-IV w. n.e.) Ewa Wipszycka s. 1-19
O społecznych aspektach wczesnej ekspansji kolonialnej Marian Małowist s. 20-38
Przemiany gospodarczo-społeczne na Kurpiach na przełomie XIX i XX wieku Krzysztof Groniowski s. 39-65
Założenia programowe działalności oświatowej PPS-Lewicy w latach 1906-1910 Maria Nietyksza s. 66-84
W sprawie badań nad genezą organizacji parafialnej Julia Tazbirowa s. 85-92
W sprawie nowego zarysu historii Śląska : Historia Śląska t. 1 do roku 1763, pod redakcja K. Maleczyńskiego, część I do połowy XIV w., Wrocław 1960 Władysław Dziewulski s. 93-107
Relacje o procesach a historia Władysław Sobociński s. 108-127
"W 'państwie' Apolloniosa : społeczeństwo wczesnoptolemejskie Fajum w świetle Archiwum Zenona", Anna Świderek, Warszawa 1959 : [recenzja] Anna Mączakowa Anna Świderek (aut. dzieła rec.) s. 129-136
"Amfornite pieczati ot Muzeia w'w Warna", Miłko Mirczew, Sofia 1958 : [recenzja] Zofia Sztetyłło Miłko Mirczew (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Génes au XV siècle : activité économique et problèmes sociaux", Jacques Heers, Paris 1961 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jacques Heers (aut. dzieła rec.) s. 138-141
"Histoire générale du protestantisme" T. 1: "La Reformation" T. 2: "L'etablissement (1564-1700)", Emile G. Léonard, Paris 1961 : [recenzja] Janusz Tazbir Emile G. Léonard (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Merkuriusz Polski", oprac. Adam Przyboś, Kraków 1960 : [recenzja] Władysław Czapliński Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Bauer und Ritter in Mecklenburg : Wandlungen der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse im Westen und Osten Meckelnburgs von 12./13. Jahrhundert bis zur Bodenrefor 1945", Paul Steinmann, Schwerin 1960 : [recenzja] Benedykt Zientara Paul Steinmann (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Die sozialökonomische Struktur im ritterschaftlichen Bereich Mecklenburgs zu Beginn des 18. Jahrhunderts : eine Untersuchung für vier Amter", Gerhard Heitz, "Beiträge zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte", Berlin 1962, s. 1-80 ; tenże "Feudales Bauernlegen in Mecklenburg im 18. Jahrhundert" "Zeitschrift für Geschichtswissenschaft", T. VIII, 1960, s. 1342-1377 : [recenzja] Benedykt Zientara Gerhard Heitz (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Le culte de Napoléon 1815-1848", J. Lucas-Dubreton, Paris 1960 : [recenzja] Tadeusz Łepkowski J. Lucas-Dubreton (aut. dzieła rec.) s. 154-158
"Ojczyzna, naród rewolucja : problematyka narodowa w polskiej myśli szlachecko-rewolucyjnej", Jerzy Szacki, Warszawa 1962 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Iz istorii riewolucionnoj mysli w Rossii : izbrannyje trudy", B. P. Koźmin, Moskwa 1961 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski B. P. Koźmin (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Deutschland Annxionspolitik in Polen und im Baltikum : 1914-1918", Werner Basler, Berlin 1962 : [recenzja] Jerzy Holzer Werner Basler (aut. dzieła rec.) s. 163-166
[W związku z recenzją Jerzego Skowronka...] Karolina Rostocka Władysław Rostocki s. 167-169
[Pragnę niniejszym zwięźle odpowiedzieć...] Jerzy Skowronek s. 169-170
Konferencja poświęcona finansom i i rachunkowości miejskiej w XIII-XIV. s. 171-172
Kronika s. 171-176
"Biblia w wiekach średnich" : X Settimana di Studi w Spoleto (26 kwietnia-2 maja 1962). s. 174