Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Przegląd Historyczny
2001, Tom 92, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyprawa Światosława na Chazarię w 965 r. i jej następstwa Grzegorz Rostkowski s. 269-283, 389
Wyobrażenie przedmurza w piśmiennictwie schyłku polskiego oświecenia Martyna Deszczyńska s. 285-300, 389
Wpływ I wojny światowej na poziom życia w Królestwie Polskim w świetle mierników biologicznych Michał Kopczyński s. 301-321, 389
Ewakuacja Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego do Rostowa nad Donem w 1915 roku Tomasz Bohun s. 323-337, 390
Historiografia - archeologia - marksizm : (w związku z artykułem Jana M. Piskorskiego, Z badań nad historiografią Europy Środkowej i Wschodniej, PH t. XCI, 2000, z. 3, s. 451–474) Jacek Lech Jan M. Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 339-344
„Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej”, Lech Leciejewicz, Wrocław 2000 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Lech Leciejewicz (aut. dzieła rec.) s. 345-348
„Byzantine Empresses. Women and power in Byzantium, AD 527–1204”, Lynda Garland, London-New York 1999 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Lynda Garland (aut. dzieła rec.) s. 348-351
„Espańa en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad”, Alberto Marcos Martín, Barcelona 2000 : [recenzja] Cezary Taracha Alberto Marcos Martín (aut. dzieła rec.) s. 351-354
„Dzieje Litwy i Polski (1506–1648)”, Stanisław Grzybowski, Kraków 2000 : [recenzja] Andrzej Wyczański Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 354-356
„Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku”, Anna Laszuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Cezary Kuklo Anna Laszuk (aut. dzieła rec.) s. 356-358
„Cecil Rhodes. Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX wieku”, Henryk Zins, Gdańsk 2000 : [recenzja] Michał Leśniewski Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 358-361
„Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”, Jerzy Ogonowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 362-363
„Tragiczna niepodległość. Polityka zagraniczna Polski w latach 1919–1945”, Jerzy Krasuski, Poznań 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 363-365
„Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku”, Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] Ryszard Kołodziejczyk Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 365-367
„Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, tom I, Władze i instytucje centralne. Województwo olsztyńskie”, wybór i oprac. dokumentów Włodzimierz Borodziej i Claudia Kraft, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Włodzimierz Borodziej (aut. dzieła rec.) Claudia Kraft (aut. dzieła rec.) s. 367-369
„La population de l’Antiquité classique”, Jean-Nicolas Corvisier, Wiesław Suder, Paris 2000 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Jean-Nicolas Corvisier (aut. dzieła rec.) Wiesław Suder (aut. dzieła rec.) s. 371-372
Pożyteczna inicjatywa wydawnicza Wydziału I Polskiej Akademii Nauk Maria Bogucka s. 371
„Gab es das Griechische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mit-tedes 5. Jahrhunderts v. Chr.”, wyd. Dietrich Papenfuß, Volker Michael Strocka, Mainz 2001 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Dietrich Papenfuss (aut. dzieła rec.) Volker Michael Strocka (aut. dzieła rec.) s. 372-373
„Kirchenreform und Investiturstreit 910–1122”, Werner Goez, Stuttgart-Berlin-Koln 2000 : [recenzja] Krzysztof Skwierczyński Werner Goez (aut. dzieła rec.) s. 373-374
„Metropolie Europy Środkowo–Wschodniej w XV i XVI wieku”, pod. red. Leszka Belzyta i Jana Pirożyńskiego, Kraków 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Leszek Belzyt (aut. dzieła rec.) Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 374
„Preti sposati nel medioevo. Cinque apologie”, Francesco Quaranta, Torino 2000 : [recenzja] Krzysztof Skwierczyński Francesco Quaranta (aut. dzieła rec.) s. 375-376
„Teki Gdańskie, T. 1”, pod red. Waldemara Jaroszewicza, Gdańsk 1999 : [recenzja] Maria Bogucka Waldemar Jaroszewicz (aut. dzieła rec.) s. 376
„Die Vermessung von Dorf und Flur in den Ländern der polnischen Krone vom16. bis in das 18. Jahrhundert. Mit einem Geleitwort und Register von Harald Witthöft”, Anna Dunin-Wąsowicz, St. Katharinen 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Anna Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 376-377
„Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts”, Włodzimierz Zientara, Toruń 2001 : [recenzja] Maria Bogucka Włodzimierz Zientara (aut. dzieła rec.) s. 377
„Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza i mecenat”, Wanda Karkucińska, Warszawa 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Wanda Karkucińska (aut. dzieła rec.) s. 378
„Zwischen Rubel und Reichstaler. Bezugsfeld und geographische Reichweite des Revaler Wechselmarktes (1762–1800)”, Elisabeth Harder-Gersdorff, Luneburg 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Elisabeth Harder-Gersdorff (aut. dzieła rec.) s. 378-379
Odczyty, sesje, imprezy Towarzystwa Miłośników Historii (luty–grudzień 2000 r.) Hanna Szwankowska Maria Wiśniewska s. 381-384
Varsaviana roku 1999/2000 Hanna Szwankowska s. 385
Listy do redakcji. s. 386