Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1911, Tom 13, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studyów nad "Memoryałem" Ostroroga Jan Szczęsny Ptaszycki s. 129-152
Hetmana Żółkiewskiego traktat pod Moskwą 1610 r. Antoni Prochaska s. 153-166
Zdrowie Władysława IV s. 167-180
Ostatnie lata Hieronima Radziejowskiego Ryszard Mienicki s. 181-202
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 203-214
Ostatnie lata amerykańskiej służby Kościuszki. (1781-1784) W. M. Kozłowski s. 215-231
Zarys urządzeń prawnych górnictwa w Polsce po koniec XVI wieku Maryan Rosenberg s. 232-247
Sprawa szlachty poddańczej w starostwie Tykocińskiem : z powodu artykułu ks. Zygmunta Dunin-Kozickiego Ignacy Tadeusz Baranowski Zygmunt Dunin-Kozicki (aut. dzieła rec.) s. 248-254
"Aus Posens kirchlicher Vergangenheit. Jahrbuch des Evangelischen Vereins für die Kirchengeschichte der provinz Posen. Erster Jahrgang", Leszno 1911 : [recenzja] Al. Woyde s. 255-256