Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
2002, Tom 93, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spartańska oliganthropia Ryszard Kulesza s. 383-399, 505
Między Ryńskiem a Królewcem. Jak rozeszły się drogi Prus Królewskich i Książęcych w obliczu zagrożenia szwedzkiego Barbara Szymczak s. 401-411, 505
Tajna misja nadkomisarza policji Franciszka Charwata w Warszawie (lipiec - sierpień 1917 r.) Jerzy Gaul s. 413-438, 505
O "Rzymianinie" z AK słów kilka : (W związku z książką Wojciecha Wiśniewskiego, Rzymianin z AK. Rzecz o dr. Józefie Rybickim ps. „Andrzej”, „Maciej”, Oficyna Wydawnicza Volumen i Wydawnictwo Marabut, Warszawa 2001) Hanna Rybicka Wojciech Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 439-445
O działalności Aleksandra Gieysztora raz jeszcze : (w związku z materiałami poświęconymi Profesorowi Gieysztorowi "PH" t. 91, z. 1, s. 1-92) Zofia T. Kozłowska s. 447-449, 506
Spór o analizę strukturalną podań i mitów dotyczących "Początku" Polski : (na marginesie książek Jacka Banaszkiewicza i Czesława Deptuły) Paweł Żmudzki s. 451-471
„Deutsche Geschichte im Osten Europas. Pommern”, red. Werner Buchholz, Berlin 1999 : [recenzja] Zygmunt Szultka Werner Buchholz (aut. dzieła rec.) s. 473-481
„Polin — Studies in Polish Jewry” t. XIV, Oxford-Portland-Oregon 2001 : [recenzja] Anna Michałowska s. 481-484
„Zbigniew Gorajski (1596 –1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku”, Dariusz Kupisz, Warszawa 2000 : [recenzja] Jacek Pielas Dariusz Kupisz (aut. dzieła rec.) s. 484-488
„Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (studium gospodarcze)”, Dariusz Złotkowski, Częstochowa 2001 : [recenzja] Andrzej Szwarc Dariusz Złotkowski (aut. dzieła rec.) s. 489-491
„České schisma. Příspěvek kdějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917 –1924”, Pavel Marek, Rosice u Brna 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Pavel Marek (aut. dzieła rec.) s. 491-492
„Zlatá léts československého hospodářství (1918–1929)”, Vlastislav Lacina, Praha 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vlastislav Lacina (aut. dzieła rec.) s. 492-494
„Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939)”, Robert Potocki, Lublin 1999 : [recenzja] Mirosław Szumiło Robert Potocki (aut. dzieła rec.) s. 494-496
„Armia czechosłowacka w latach 1932–1939”, Jan P. Wiśniewski, Toruń 2001 : [recenzja] Marek Piotr Deszczyński Jan P. Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 496-499
„Válečné deníky Jana Opočenského”, wyd. Jana Čechurová, Jan Kuklík, Jaroslav Čechura, Jan Němeček, Praha 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jan Kuklík (aut. dzieła rec.) Jan Němeček (aut. dzieła rec.) Jaroslav Čechura (aut. dzieła rec.) Jana Čechurová (aut. dzieła rec.) s. 499-501
„Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972”, Romuald Turkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Paweł Ziętara Romuald Turkowski (aut. dzieła rec.) s. 501-504