Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
2011, Tom 102, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szlachta a naród : pozycja szlachty w społeczeństwie czeskim Jan Županič Andrzej Spyra (tłum.) s. 169-182
William Bruce a autorstwo "A relation of State of Polonia [...] Anno 1598" Anna Kalinowska s. 183-204
Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej w dwudziestoleciu miedzywojennym Małgorzata Przeniosło s. 205-220
Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim : "produkcja kadr" czy instytucja awansu społecznego? Stanisław Barański s. 221-239
Grzechy seksualne w świetle kwestii i dyskursów Adama Gdacjusza Kamil Frejlich s. 242-255
Das Dritte Reich und die Jagiellonen Almut Bues s. 257-265
Księgi parafialne jako źródło informacji o populacjach historycznych Grażyna Liczbińska s. 267-282
Nowe książki o "wypędzeniach" Włodzimierz Borodziej s. 283-294
Odpowiedź na recenzję Jakuba Morawca Łukasz Malinowski s. 295-305
Kilka uwag do artykułu Grzegorza Kucharczyka Elżbieta Wierzbicka s. 307-310
Obrona dorobku naukowego z okresu PRL oraz haseł stalinowskiej propagandy : replika na recenzję Andrzeja Garlickiego pt. "Podpis ignorancji", PH, t. 101, z. 1, s. 121-125 Bogdan Musiał s. 311-320
W odpowiedzi Bogdanowi Musiałowi Andrzej Garlicki s. 321-324
Mistyfikacje Jerzego Gaczyńskiego Henryk Rutkowski s. 325-335
Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społeczne w powojennej Polsce : (na marginesie książki Anny Łoś, "Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej") Mikołaj Getka-Kenig Anna Łoś (aut. dzieła rec.) s. 337-349
"Zlatá Bula Sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti", Martin Wihoda, Praha 2005 : [recenzja] Andrzej Pleszczyński Martin Wihoda (aut. dzieła rec.) s. 350-355
"Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX w.", Artur Konopacki, Warszawa 2010 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Artur Konopacki (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Stosunki polityczne między Hiszpanią a Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII (1808-1833)",Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Piotrków Trybunalski 2010 : [recenzja] Marcin Kula Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku", Marcin Filipowicz, Warszawa 2009 : [recenzja] Małgorzata Janicka Marcin Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 362-367
"Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku", Witold Molik, Poznań 2009 : [recenzja] Wiesław Caban Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 367-373
"Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki o ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku", Stanisław Borowiak, Poznań 2008 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Stanisław Borowiak (aut. dzieła rec.) s. 373-376
"Od Shoah do Strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych", Piotr Forecki, Poznań 2010 : [recenzja] Anna Landau-Czajka Piotr Forecki (aut. dzieła rec.) s. 376-379
"Wizantija w sobstwenite ì oczi i w oczite na drugite", red. W. Waczkowa, A. Milanowa, C. Stepanow, Sofia 2007 : [recenzja] Mirosław J. Leszka A. Milanowa (aut. dzieła rec.) C. Stepanow (aut. dzieła rec.) W. Waczkowa (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", pod red. Mariusza Dworsatschka, Wrocław 2009 : [recenzja] Dariusz Maciak Mariusz Dworsatschk (aut. dzieła rec.) s. 382-384
"Historia Bałkanów (1804-1945)", Stevan Pavlovitch, Warszawa 2009 : [recenzja] Elżbieta Znamierowska-Rakk Stevan Pavlovitch (aut. dzieła rec.) s. 384-385