Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1911, Tom 12, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynki do dziejów wojny polsko-krzyżackiej z r. 1331 : (z mapką) Stanisław Kaniowski s. 129-148
Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego Stanisław Kutrzeba s. 149-164
Stosunki Rzeczypospolitej ze Szwecyą i Danią za Batorego Witold Nowodworski s. 165-184
Edward Dembowski : (dokończenie) Maria Stecka s. 185-209
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 210-215
Ziemia sandecka : stan jej społeczno-gospodarczy w pierwszej połowie XVI wieku, skreślony na podstawie ksiąg grodzko sandeckich (z lat 1516-1550) i niektórych akt ziemskich czchowskich Leon Białkowski s. 216-242
Rozmowy Króla z Naczelnikiem J. Riabinin s. 243-250
Udział Stanisława Augusta i jego otoczenia w przygotowaniu Kodeksu Dyplomatycznego Polski Ignacy Tadeusz Baranowski s. 251-256
Sprostowanie. s. 256