Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
2005, Tom 96, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interwencja rzymska pod Eleusis w 168 r. p.n.e. Tomasz Grabowski s. 1-19
Między Bizancjum, Longobardami i Frankami. Rola temu Sycylii w bizantyńskiej polityce wobec Italii (VII-IX w.) Teresa Wolińska s. 21-40
Szlachta województwa nowogródzkiego wobec elekcji Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III w 1733 r. Andrej Macuk s. 41-60
Propolski lobbing w Izbach Gmin i Lordów w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku Krzysztof Marchlewicz s. 61-76
Testament ostatniego Piasta mazowieckiego Jan Tęgowski s. 77-90
Konstanty Régamey rodem z Renesansu w Uniwersytecie Warszawskim (1925-1939) Elżbieta Jastrzębowska s. 91-97
Wizerunek Niemca etnicznego w polskim filmie po II wojnie światowej Eugeniusz Cezary Król s. 99-113
Niecodzienna codzienność : (na marginesie książki Tadeusza Wolszy, W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina... 1945-1956. Życie codzienne w polskich więzieniach, obozach i ośrodkach pracy więźniów, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003, s. 263) Bogusław Kopka Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 115-121
Zespół Badawczy Historii Społecznej Polski XIX i XX Wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Szwarc s. 123-133
„Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a Barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej”, Tadeusz Kotula, Kraków 2004 : [recenzja] Waldemar Ceran Tadeusz Kotula (aut. dzieła rec.) s. 135-136
„Polonia e Curia Romana. Corrispondenza del Lucchese Tommaso Talenti, segretario intimo del Re di Polonia, con Carlo Barberini, protettore del Regno (1681–1693)”, Gaetano Platania, Viterbo 2004 : [recenzja] Marko Jačov Gaetano Platania (aut. dzieła rec.) s. 136-138
„Framing a national narrative. The Legend Collection of Peter Christen Asbjørnse”, Marte Hvam Hult, Detroit 2003 : [recenzja] Krystyna Szelągowska Marte Hvam Hult (aut. dzieła rec.) s. 138-141
„Rossija i Watikan w konce XIX — pierwoj trieti XX wieka. Matieriały kollokwiuma, sostojawszegosia w Moskwie 23–24 ijunia 1998 goda”, red. E. S. Tokariewoj, A. W. Judina, Sankt-Pietierburg 2003 : [recenzja] Krzysztof Lewalski A. W. Judina (aut. dzieła rec.) E. S. Tokariewoj (aut. dzieła rec.) s. 141-144
„Poles, Jews, and the Polities of Nationality. The Bund and the Polish Socialist Party in late Tsarist Russia, 1892–1914”, Joshua D. Zimmerman, Madison, Wise 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Joshua D. Zimmerman (aut. dzieła rec.) s. 145-146
„Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne”, Mieczysław Tanty, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mieczysław Tanty (aut. dzieła rec.) s. 146-148
„Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg. Studien zu einem nationalen Konflikt und seiner Erinnerung”, wyd. Kai Struve, Marburg 2003 : [recenzja] Bernard Linek Kai Struve (aut. dzieła rec.) s. 148-153
„Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 roku”, Piotr M. Majewski, Warszawa 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Piotr M. Majewski (aut. dzieła rec.) s. 153-154
„Stát, církev a národy československé části Těšínského Slezska (1945–1953)”, wyd. Józef Szymeczek, Český Těšín 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Józef Szymeczek (aut. dzieła rec.) s. 155-157
[Szanowna Redakcjo...] Przemysław Różański s. 159-160