Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
1957, Tom 48, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie charakteru rezerwy pańskiej w okresie gospodarki czynszowej Anna Rutkowska-Płachcińska s. 411-435, 605-606
Ze studiów nad ideologią drobnego mieszczaństwa w Polsce XV i początków XVI wieku Ewa Maleczyńska s. 436-459, 606-607
Rozwój ruchu strajkowego w Galicji w latach 1900-1914 Walentyna Najdus s. 460-490, 607-609
"Akcja socjalizacji" w okresie rewolucji listopadowej w 1918 roku w Niemczech Kazimierz Nowak s. 491-515, 609-610
Walka chłopów z wyzyskiem feudalnym w dobrach miasta Bochni w XVII wieku Stanisław Warcholik s. 517-524
Znaczenie przednówka w ekonomice przeduwłaszczeniowej : Królestwo Polskie w połowie XIX wieku Stanisław Śreniowski s. 525-551
W sprawie początków miast staroruskich : uwagi nad drugim wydaniem książki M. N. Tichomirowa, Driewnierusskije goroda, Moskwa 1956 Andrzej Poppe s. 553-568
"Das Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 mit einem Abriss der Geschichte des Ordens von 1400 bis zur neuesten Zeit", Marian Tumler, Wien 1954" : [recenzja] Marian Biskup Marian Tumler (aut. dzieła rec.) s. 569-572
"Die Danziger Bürgerschaft nach Herkunft und Beruf 1537-1709", Hedwig Penners-Ellwart, Marburg/Lahn 1954 : [recenzja] Maria Bogucka Hedwig Penners-Ellwart (aut. dzieła rec.) s. 572-579
"Deutsche und polnische Arianer : eine frühaufklärerische Gemeinschaft in der radikalen Reformation", G. Mühlofordt, odbitka z "Deutsch-slavische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten", Berlin, b.d., s. 74-98 : [recenzja] Janusz Tazbir G. Mühlofordt (aut. dzieła rec.) s. 579-581
"Opowstaniu narodowym w Polsce", Józef Bem, przygotował do druku Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1956 : [recenzja] Marian Tyrowicz Józef Bem (aut. dzieła rec.) s. 581-584
"Uwłaszczenie chłopów w Polsce", Stanisław Śreniowski, Warszawa 1956 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stanisław Śreniowski (aut. dzieła rec.) s. 584-590
"Cette cureuse guerre de 70 : Thiers-Throchu-Bazaine", Henri Guillemin, Paris 1956 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Henri Guillemin (aut. dzieła rec.) s. 590-592
"Bismarck : the Man and the Statsman", A. J. P. Taylor, London 1953 : [recenzja] Henryk Wereszycki A. J. P. Taylor (aut. dzieła rec.) s. 592-595
"German agrarian politics after Bismarks fall : the formation of the Farmers League", Sarah Rebecca Tirrell, New York 1951 : [recenzja] Adam Galos Sarah Rebecca Tirrell (aut. dzieła rec.) s. 595-598
"Wojskowy Przegląd Historyczny" : kwartalnik, nr 1, Warszawa 1956, nr 1, Warszawa 1957 : [recenzja] Jan Rzepecki s. 598-603