Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
2002, Tom 93, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział Polski w procesie krzyżacko-węgierskim w latach trzydziestych XIII w. Marek Smoliński s. 1-12, 141
Pepita Tudó, przyjaciółka Manuela Godoya, w świetle korespondencji prywatnej z lat 1817-1820 Barbara Obtułowicz s. 13-29, 141
Anarchistyczna Federacja Polski. Polscy anarchiści w dwudziestoleciu międzywojennym Adrian Zandberg s. 141, 31-52
Dojrzałość i młodość w czasach PRL Krzysztof Kosiński s. 141-142, 53-72
Feudalizm - "rewolucja feudalna" - kryzysy władzy w Polsce XI - początku XII w. Punkt widzenia mediewistyki anglojęzycznej Grzegorz Myśliwski s. 142, 73-102
W kręgu ważkich problemów wciąż nieznanej epoki : (w związku z książką Jarosława Porazińskiego, „Epiphania Poloniae”. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702–1710), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 217) Jacek Nowicki Jarosław Poraziński (aut. dzieła rec.) s. 103-114
„Doświadczenia przeszłości. Niemcy w Europie Środkowo–Wschodniej w historiografii po 1945 roku. Erfahrungen der Vergangenheit. Deutsche in Ostmitteleuropa in der Historiographie nach 1945”, red. Jerzy Kłoczowski, Witold Matwiejczyk, Eduard Mühle, Lublin-Marburg 2000 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Witold Matwiejczyk (aut. dzieła rec.) Eduard Mühle (aut. dzieła rec.) s. 115-116
„Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku”, Tadeusz Grabarczyk, Łódź 2000 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Tadeusz Grabarczyk (aut. dzieła rec.) s. 117-119
„Early modern european society”, Henry Kamen, London-New York 2000 : [recenzja] Andrzej Wyczański Henry Kamen (aut. dzieła rec.) s. 119-120
„W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne”, Andrzej Karpiński, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 120-123
„Wojciech Lange (1783–1830). Dzieje jednego awansu”, Józef Śmiałowski, Łódź 2000 : [recenzja] Wiesław Caban Jerzy Szczepański Józef Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 123-126
„Der polnische Westgedanke bis zur Wiedererrichtung des polnischen Staates nach Ende des Ersten Weltkrieges. Genese und Begründung polnischer Gebietsansprüche gegenüber Deutsch-land im Zeitalter des europäischen Nationalismus”, Roland Gehrke, Marburg 2001 : [recenzja] Marian Wojciechowski Roland Gehrke (aut. dzieła rec.) s. 126-128
„Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego”, Edward Czapiewski, Wrocław 2000 : [recenzja] Andrzej Szwarc Edward Czapiewski (aut. dzieła rec.) s. 129-131
„Gegen den Storm”. Allgemeine Jüdische Arbeiterbund „Bund” in Polen 1918–1939”, Gertrud Pickhan, Stuttgart-München 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Gertrud Pickhan (aut. dzieła rec.) s. 131-132
„Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939”, Emilian Wiszka, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Emilian Wiszka (aut. dzieła rec.) s. 133-134
„Dějiny volyňských Čechů III (1945–1948)”, Jaroslav Vaculík, Brno 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Vaculík (aut. dzieła rec.) s. 135-136
[Z dużym zainteresowaniem przeczytałem recenzję mojej książki o zajściach w Przytyku (9 marca 1936) pióra Jerzego Tomaszewskiego...] Piotr Gontarczyk Jerzy Tomaszewski s. 137-138
[Przede wszystkim muszę przeprosić Piotra Gontarczyka...] Jerzy Tomaszewski s. 139