Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
1976, Tom 67, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki rozwoju miast w rzymskiej Afryce Jerzy Kolendo Tadeusz Kotula s. 169-179
Dulebowie, Lędzianie, Chorwaci : z zagadnień osadnictwa plemiennego i stosunków politycznych na Bugiem, Sanem i Wisłą w X wieku Tadeusz Wasilewski s. 181-194
Próby zjednoczenia kościołów w 1848 roku a Słowianie Południowi Milorad Ekmečić s. 195-217
Przełom w rozwoju miast środkowoeuropejskich w pierwszej połowie XIII wieku : (w zwiazku z książką A. Wędzkiego, Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku (Słowiańszczyzna Zachodnia), Warszawa-Poznań 1974) Benedykt Zientara A. Wędzki (aut. dzieła rec.) s. 219-243
Listy rodzinne Zygmunta Padlewskiego Stefan Kieniewicz s. 245-268
O partiach politycznych II Rzeczypospolitej : (w związku z książką Jerzego Holzera, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974) Andrzej Chojnowski Wiesław Władyka Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 269-279
"Dzieje Lubelszczyzny", t. 1, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla, Warszawa 1974 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Jan Tyszkiewicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Reallexikon der Germanischen Altertumskunde von Johannes Hoops. Zwaite, vllig neu bearbaeitete und stark erweiterte Auflage", I. Bd., Berlin-New York 1973 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk s. 286-288
"Corpus inscriptionum Poloniae. T. 1, Województwo kieleckie. Z. 1, Miasto i powiat Kielce", pod red. Józefa Szymańskiego ; wyd. Barbara Trelińska, Kielce 1975 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 288-291
"Sredniewiekowyj gorod Sredniej Azii", A. M. Bielenickij, I. B. Bientowicz, O. G. Bolszakow, Leningrad 1973 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz A. M. Bielenickij (aut. dzieła rec.) I. B. Bientowicz (aut. dzieła rec.) O. G. Bolszakow (aut. dzieła rec.) s. 291-296
"Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Cz. 1, Geneza egzekucji dóbr", Anna Sucheni-Grabowska, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Juliusz Bardach Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"The causes of the English Revolution 1526-1624", Lawrence Stone, London 1972 : [recenzja] Wiliam Feyerharm Lawrence Stone (aut. dzieła rec.) s. 300-303
"At spes non facta, hope and co. 1770-1815. Merchant bankers and diplomats at work", Marten Gebertus Buist, Den Haag 1974 : [recenzja] Stefan Meller Marten Gebertus Buist (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe", Henryk Wereszycki, Kraków 1975 : [recenzja] Janusz Żarnowski Henryk Wereszycki (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Obszczestwiennoje dwiżenije w Biessarabii w pierwoj czetwierti XIX wieka. Cz. 1", Ludmiła Oganian, Kisziniew 1974 : [recenzja] Leszek Piątkowski Ludmiła Oganian (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835-1841). Geneza i dzieje", Bolesław Łopuszański, Kraków 1975 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 313-317
"Granica polsko-niemiecka 1919-1939. Z dziejów formacji granicznych", Henryk Dominiczak, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Henryk Dominiczak (aut. dzieła rec.) s. 317-319
"Bułgaria w polityce europejskiej 1944-1948", Adam Kosecki, Warszawa 1975 : [recenzja] Aleksy Deruga Adam Kosecki (aut. dzieła rec.) s. 319-324
Polskie pamiątki masońskie w Wilnie Zenowiusz Ponarski s. 325-327