Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 68
Przegląd Historyczny
1981, Tom 72, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła dopływu niewolników do Italii w II wieku p.n.e. : złupienie Epiru w trzeciej wojnie macedońskiej Adam Ziółkowski s. 381-392
Sprawa Tarły raz jeszcze Zofia Zielińska s. 393-410
Kupcy niewolnikami w kolonii Nowy Jork w latach 1715-1740 Bronisław Nowak s. 411-434
O niektórych narodowościowych aspektach rewolucji młodotureckiej i tzw. problemie albańskim Józef Chlebowczyk s. 435-445
Julian Husarski - pionier kapitalizmu państwowego w Polsce Wojciech Roszkowski s. 447-460
U dyplomatycznych podstaw polsko-czechosłowackiego układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy z 10 marca 1947 roku Marek Kazimierz Kamiński s. 461-484
Gubernator August Lobkowic o powstaniu listopadowym Włodzimierz Borys s. 485-494
W sprawie obiegu pieniężnego w Polsce nowożytnej : (na marginesie książki Andrzeja Mikołajczyka, Obieg pieniężny w Polsce środkowej w wiekach od XVI do XVIII, Łódź 1980) Marian Dygo Andrzej Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 495-501
Narodowa Demokracja : próba analizy modelowej Paweł Wieczorkiewicz Wiesław Władyka Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 503-513
Jak uprawiać historię najnowszą? : dyskusja zorganizowana przez redakcję "Przeglądu Historcznego" 10 stycznia 1981 r. Juliusz Bardach Jerzy Holzer Krystyna Kerstenowa Stefan Kieniewicz Jerzy Tomaszewski Janusz Żarnowski s. 515-525
Jak uprawiać historię najnowszą? Stefan Kieniewicz s. 515-516
Jak uprawiać historię najnowszą? Krystyna Kerstenowa s. 516
Jak uprawiać historię najnowszą? Janusz Żarnowski s. 517-518
Jak uprawiać historię najnowszą? Juliusz Bardach s. 518-519
Jak uprawiać historię najnowszą? Krystyna Kerstenowa s. 519-520
Jak uprawiać historię najnowszą? Jerzy Holzer s. 520-521
Jak uprawiać historię najnowszą? Jerzy Holzer Krystyna Kerstenowa s. 521
Jak uprawiać historię najnowszą? Jerzy Tomaszewski s. 522-523
Jak uprawiać historię najnowszą? Jerzy Tomaszewski s. 523-524
Jak uprawiać historię najnowszą? Krystyna Kerstenowa Stefan Kieniewicz s. 524
Jak uprawiać historię najnowszą? Stefan Kieniewicz s. 524-525
"Ancient slavery and modern ideology", M. I. Finley, London 1980 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist M. I. Finley (aut. dzieła rec.) s. 527-534
"Życiorysy historyczne, literackie i legendarne", pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, PWN 1980 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 534-537
"Przyczyny upadku ukrajińskoj derżawy w knajźi i kozackie czasy", Petro Isajiw, Rim 1975 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Petro Isajiw (aut. dzieła rec.) s. 537-539
"Islamic and christian spain in the early Middle Ages", Thomac F. Glick, New Jersey 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Thomac F. Glick (aut. dzieła rec.) s. 539-541
"Goroda Połockoj ziemli (IX-XIII ww.)", G. W. Sztychow, Mińsk 1979 : [recenzja] Włodzimierz Jarmolik G. W. Sztychow (aut. dzieła rec.) s. 541-544
"Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629-1632). Zarys wewnętrznych dziejów politycznych", Jan Seredyka, Opole 1978 : [recenzja] Edward Opaliński Jan Seredyka (aut. dzieła rec.) s. 544-547
"Urban society in an age of war: Nördlingen 1580-1720", Christopher R. Friedrichs, New Jersey 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Christopher R. Friedrichs (aut. dzieła rec.) s. 547-549
"Afrika. Czietyrie stoletija rabotargowli", S. Ju. Abramowa, Moskwa 1978 : [recenzja] Bronisław Nowak S. Ju. Abramowa (aut. dzieła rec.) s. 549-554
"Oblicza pluralizmów", Stanisław Ehrlich, Warszawa 1980 : [recenzja] Daniel Grinberg Ehrlich Stanisław (aut. dzieła rec.) s. 554-556
"The third Adam", Jerzy Peterkiewicz, London 1975 : [recenzja] Stanisław Gołowacz Tadeusz Krawczak Jerzy Peterkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 556-560
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Szymon Rudnicki Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 561-565
"Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego 1923-1939", Ryszard Klonowski, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Michał Śliwa Ryszard Klonowski (aut. dzieła rec.) s. 565-567
"The strange allies. The United States and Poland, 1941-1945", Richard C. Lukas, Knoxville 1978 : [recenzja] Lubomir Zyblikiewicz Richard C. Lukas (aut. dzieła rec.) s. 567-570
"Drogi walki o rewolucję socjalistyczną. Ewolucja poglądów i polityka partii komunistycznych rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1945-1974", Jerzy Pawłowicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Głowacki Jerzy Pawłowicz (aut. dzieła rec.) s. 570-573
"Is lietuviu etnogenezes", Moksals-Vilnius 1981 : [recenzja] Henryk Wisner s. 575-577
"Pradzieje Europy środkowej", Konrad Jażdżewski, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Konrad Jażdzewski (aut. dzieła rec.) s. 575
"Democraty and classical Greece", J. K. Davis, Sussex-New Jersey : [recenzja] Włodzimierz Lengauer J. K. Davies (aut. dzieła rec.) s. 577-578
"Nomos und Phvsis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im grichischen Denken des 5. Jahrhunderts", F. Heinimann, Darmstadt 1980 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer F. Heinimann (aut. dzieła rec.) s. 578-579
"Sicilijskaja derżawa Dionisija (IV w. do n. e.)", E. D. Frołow, Leningrad 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer E. D. Frołow (aut. dzieła rec.) s. 579-580
"Essai sur les origines du mythe d'Alexandre (336-270) av. J. C.), t. 1" Paul Goukowsky, Nancy 1978 : [recenzja] Ryszard Kulesza Paul Goukowsky (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Toponima Powiśla Gdańskiego", Hubert Górnowicz, Gdańsk 1980 : [recenzja] Marian Dygo Hubert Górnowicz (aut. dzieła rec.) s. 581-582
"Relacja Długosza o najeździe tatarskim w 1241 roku. Polskie zdania legnickie", Józef Matuszewski, Wrocław 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 582-583
"Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone", Jan Stanisław Bystroń, wybrał i oprac. Ludwik Stomma, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Stanisław Bystroń (aut. dzieła rec.) Ludwik Stomma (aut. dzieła rec.) s. 582
"Regestry dokumentów mazowieckich z lat 1248-1345", Ewa Suchodolska, Warszawa-Łódź 1980 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Ewa Suchodolska (aut. dzieła rec.) s. 583-584
"Crime and conflict in English communities 1300-1348", Barbara A. Hanawalt, Cambridge - London 1979 : [recenzja] Marian Dygo Barbara A. Hanawalt (aut. dzieła rec.) s. 584-585
"Tabliczki woskowe miasta Torunia, ok. 1350-I połowa XVI w.", wyd. Karol Górski, Witold Szczuczko, Warszawa [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Dygo Karol Górski (aut. dzieła rec.) Witold Szczuczko (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Cieżary stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od roku 1381 do połowy XVII wieku", ks. Henryk Karbownik, Lublin 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Karbownik (aut. dzieła rec.) s. 586
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Iwan Grosny "der Schreckliche" ", Erich Donnert, Berlin 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Erich Donnert (aut. dzieła rec.) s. 587
"La Pologne et la Hongarie aux XVIe-XVIIIe siècles", publés par Vera Zimányj, Budapest 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Vera Zimányj (aut. dzieła rec.) s. 587-588
"Sztuka 1 połowy XVIII wieku", Warszawa 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 588-589
"Niziołki, łokietki, karlikowie. Z dziejów karłów nadwornych w Europie", Bożena Fabiani, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Bożena Fabiani (aut. dzieła rec.) s. 588
"Les journaux polonais d'expression française au Siècle des Lumières", Jerzy Łojek, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721-1821)", Ludwik Hass, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 589
"Correspondance générale, t. 1-3" Frédéric-Cesar de Le Harpe, wyd. Jean Charles Biaudet et François Nicod, Neuchâtel 1978-1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jean Charles Biaudet (aut. dzieła rec.) Frédéric-Cesar de Le Harpe (aut. dzieła rec.) François Nicod (aut. dzieła rec.) s. 590-591
"Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918", Bolesław Kumor, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Bolesław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 591-592
"Romantycy i rewolucja", studia pod red. A. Kowalczykowej, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska A. Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Fêtes révolutionnaires à Paris", Marie-Louise Biver, Paris 1979 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Marie-Louise Biver (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"Oswoboditielnyje dwiżenija narodow Awstrijskoj Imperii. Wozniknowienie i razwitie. Koniec XVIII w.-1849 g.", red. W. I. Frejdzon, Moskwa 1980 : [recenzja] Tadeusz Cegielski W. I. Frejdzon (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa polskiego", pod red. Stanisława Kalabińskiego przy współudziale Joanny Hensel i Ireny Rychlikowej, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Joanna Hensel (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) Irena Rychlikowa (aut. dzieła rec.) s. 595-596
"Rządy napolitańskie w Ilirii 1809-1813", M. Senkowska-Gluck, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 596-597
"Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807-1915", pod red. Stefana Kieniewicza, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 596
"Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego", Bronisław Łagowski, Kraków 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Bronisław Łagowski (aut. dzieła rec.) s. 597-598
"Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914", Szczepan Wierzchosławski, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Szczepan Wierzchosławski (aut. dzieła rec.) s. 598-599
"Depesze z powstańczej Warszawy 1830-1831. Raporty konsula francuskiego w Królestwie Polskim", Raymond Durand, przekł., wstęp i przypisy Robert Bielecki, Warszawa 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Robert Bielecki (aut. dzieła rec.) Raymond Durand (aut. dzieła rec.) s. 598
"Rewolucjonnaja Rossija i Bałkany (1874-1883)", W. J. Grosuł, Moskwa 1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek W. J. Grosuł (aut. dzieła rec.) s. 599-600
"Pokolenie Szkoły Głównej", Stanisław Fita, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 600-601
Zbiory fotograficzne w Polsce Aleksandra Garlicka s. 603-604