Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
1964, Tom 55, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi. Cz. 2 : Metropolia Perejesławska : traktat o azymach Andrzej Poppe s. 557-572
Droga morska do Indii i handel korzenny w latach 1498-1522 Jan Kieniewicz s. 573-603
Henryk Kamieński i obóz Adama Czartoryskiego w latach 1840-1842 Jan Wszołek s. 604-621
Powstanie władzy ludowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim Janusz Wojciech Gołębiowski s. 622-639
Osadnictwo wojskowe w 1945 roku : próba charakterystyki Krystyna Kersten s. 640-659
Polacy a sprawa Nieczajewa : na marginesie wydawnictwa F. Romaniukowej, Radykalni polscy demokraci : wybór pism i dokumentów, 1863-1875, Warszawa 1960) Maria Wawrykowa s. 660-668
"Studia nad historią wsi bizantyjskiej w VII-IX wieku", Halina Evert-Kappesowa, Łódź 1963 : [recenzja] Tadeusz Wasilewski Ewa Wipszycka Halina Evert-Kappesowa (aut. dzieła rec.) s. 669-673
"La Hanse (XIIe-XVIIe siècles)", Philippe Dollinger, Paris 1964 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Philippe Dollinger (aut. dzieła rec.) s. 673-677
"Budai török számadáskönyvek 1550-1580", wyd. L. Fekete i G. Káldy-Nagy, Budapest 1962 : [recenzja] Jan Reychman L. Fekete (aut. dzieła rec.) G. Káldy-Nagy (aut. dzieła rec.) s. 677-682
"Hospodářska politika feudálnihi velkostatku", Josef Válka, Brno 1962 : [recenzja] Jerzy Topolski Josef Válka (aut. dzieła rec.) s. 682-685
"Dokumienty i materiały po istorii Moskowskogo Uniwersiteta wtoroj połowiny XVIII w.", wyd. N. A. Penczko, T. I : 1756-1764, Moskwa 1960, T. II : 1765-1766, Moskwa 1962, T. III: 1767-1770, Moskwa 1963 : [recenzja] Karol Górski N. A. Penczko (aut. dzieła rec.) s. 685-686
"Historia Económica de Cuba", Julio de Riverend, La Habana 1963 : [recenzja] Andrzej Dembicz Julio de Riverend (aut. dzieła rec.) s. 686-688
"Legendy i fakty XVIII w.", Emanuel Rostworowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Władysław Maria Grabski Jacek Antoni Ojrzyński Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 688-692
"Generał Józef Zajączek : od Kamieńca do Pragi 1752-1794", Jadwiga Nadzieja, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Kowecki Jadwiga Nadzieja (aut. dzieła rec.) s. 693-695
"Visions Balkaniques dans la préparation de la révolution greque (1789-1821)", Notis Botzaris, Genéve 1962 : [recenzja] Jerzy Skowronek Notis Botzaris (aut. dzieła rec.) s. 695-698
"The making of the English working class", E. P. Thompson, London 1963 : [recenzja] Henryk Katz E. P. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 698-701
"Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku", Krzysztof Groniowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Dawid Fajnhauz Krzysztof Groniowski (aut. dzieła rec.) s. 701-704
"Liga Reformy : studium politycznej orgaznizacji robotniczej w średniowiktoriańskiej Anglii", Henryk Katz, Łódź 1962 : [recenzja] Robert F. Leslie Henryk Katz (aut. dzieła rec.) s. 704-705
"'Dziennik Łódzki' w latach 1884-1892 : studium nad powstawaniem polskiej opini publicznej w wielonarodowym mieście fabrycznym", Zygmunt Gostkowski, Łódź 1963 ; "Struktury myślenia teoretycznego a kontrowersje ideologiczne : polemiki w publicystyce PPS w okresie rozłamu 1906-1908", Jadwiga Possart, Warszawa 1963 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Zygmunt Gostkowski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Possart (aut. dzieła rec.) s. 706-711
"Obrazowanije i diejatielnost Pierwoj Gosudarstwiennoj Dumy", S. N. Sidielnikow, Moskwa 1962 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski S. N. Sidielnikow (aut. dzieła rec.) s. 711-713
"Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 1924-1939", Hanna Jędruszczak, Warszawa 1963 : [recenzja] Józef Ławnik Hanna Jędruszczak (aut. dzieła rec.) s. 713-716
[W związku z recenzją mojej książki "Polskie stronnictwa burżuazyjne Galicji Śląska Cieszyńskiego i Królestwa Polskiego w pierwszej wojnie światowej (sierpień 1914-sierpień 1915)"...] Felicja Figowa s. 717-721
[Sprawy, które porusza w swym liście p. Figowa...] Andrzej Garlicki s. 722-723
Kronika. s. 724-731
Konferencja Badaczy Antyku w Leningradzie 9-14 grudnia 1964 r. Iza Bieżuńska-Małowist s. 724-727