Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
1994, Tom 85, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opinie nuncjuszy apostolskich na temat Polski XVI-XVII w. Wojciech Tygielski s. 351-362, 511
Polska i Polacy w charakterystykach pruskich z lat 1772-1815. Stereotyp pruski czy oświeceniowy? Dariusz Łukasiewicz s. 363-397, 511
Kościół Ewngelicko-Unijny w Polsce wobec narodowego socjalizmu 1933-1939 Olgierd Kiec s. 399-413, 512
Rząd hiszpański wobec powstania styczniowego Jan Kieniewicz s. 415-432, 511
Prymas Michał Poniatowski wobec Targowicy Łukasz Kądziela s. 433-442, 512
Memoriał generał-gubernatora warszawskiego, ks. Aleksandra Imeretyńskiego z 14 listopada 1897 r. Leszek Jaśkiewicz s. 443-448, 512
Państwo we francuskich badaniach mediewistycznych ostatnich lat Michał Tymowski s. 449-457, 512
Wokół wczesnych masowych wystapień robotniczych : (na marginesie pracy: "Bunt łódzki" 1892 roku. Studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego, pod red. Pawła Samusia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, s. 165) Jan Kancewicz Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 459-472, 512
O sprawie pobytu Józefa Piłsudskiego w Paryżu (1921 r.) : na marginesie artykułu Stefana Mellera Jerzy M. Roszkowski Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 473-478, 513
„Polska wobec Słowian Połabskich do końca wieku XII”, Kazimierz Myśliński, Lublin 1993 : [recenzja] Sławomir Syty Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 479-482
„Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV-XVI w.)”, Wojciech Peltz, Zielona Góra 1994 : [recenzja] Juliusz Bardach Wojciech Peltz (aut. dzieła rec.) s. 483-486
„>>Er ist die Sonn', sie ist der Mond<<. Frauen in der Frühen Neuzeit”, Heide Wunder, München 1992 : [recenzja] Maria Bogucka Heide Wunder (aut. dzieła rec.) s. 486-490
„Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XVIII wieku (Przemiany struktur wewnętrznych)”, red. Jerzy Dygdała, Toruń 1993 : [recenzja] Andrzej Klonder Jerzy Dygdała (aut. dzieła rec.) s. 490-493
„Underworlds: organized crime in the Netherlands 1650-1800”, Florike Egmond, Cambridge 1993 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Florike Egmond (aut. dzieła rec.) s. 493-495
„Korespondencja elit Polski stanisławowskiej. Analiza wybranych kregów korespondencyjnych”, Wojciech Jurkiewicz, Bydgoszcz 1992 : [recenzja] Stanisław Roszak Wojciech Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 495-498
„N. P. Lichaczew: sud'ba i knigi. Bibliograficzeskij ukazatiel”, Łarissa N. Prostowołosowa, Moskwa 1992 : [recenzja] Hieronim Grala Łarissa N. Prostowołosowa (aut. dzieła rec.) s. 499-500
„Społeczeństwo i polityka - dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku”, red. Anna Żarnowska, Tadeusz Wolsza, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Kancewicz Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 500-507
„Nationality papers (Special issue). Ethnopolitics in Poland”, nr 1, 1994 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 507-508
„Przemysł zbrojeniowy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939”, Jerzy Gołębiowski, Pionki 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Gołębiowski (aut. dzieła rec.) s. 508-510