Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przegląd Historyczny
1921-1922, Tom 23, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dante Bronisław Dembiński s. 1-14
Echa stosunków polsko-rosyjskich w Bylinach C. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa s. 15-47
Memorjał Kościuszki z 23 sierpnia 1798 r. A. M. Skałkowski s. 48-49
W sprawie badań historyczno-pedagogicznych : (przegląd zagadnień) H. Orsza-Radlińska s. 50-60
Poddańcza gmina wiejska a kwestja wolnych rolników w wiekach średnich w Europie zachodniej i w Polsce K. Tymieniecki s. 61-88
Ś. p. Ludwik Boratyński s. 89
Ś. p. Józef Korzeniowski Kazimierz Dobrowolski s. 90
Ś. p. Bolesław Mańkowski Kazimierz Dobrowolski s. 90-91
Ś. p. Augustyn Cichowicz s. 91-94
Ś. p. August Sokołowski s. 91
Materjały przygotowane na Zjazd historyków polskich w Warszawie. s. 95-115
Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Hisoryi w Warszawie za rok 1920. s. 116-121
Revue historique polonaise : sommaire. s. 122-124