Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1995, Tom 86, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książę Leszek Czarny w legendach rycerskich : analiza przyczyn popularności księcia Leszka w tradycjach herbowych Paweł Żmudzki s. 131-146, 264
Czas Kościoła i czas polityka w kulturze nowożytnej Europy Janusz Andrzej Drob s. 147-166, 264
Sejmiki Prus Królewskich wobec Księstwa Pruskiego i polityki elektora Fryderyka Wilhelma w latach 1648-1668 : próba charakterystyki elity politycznej prowincji jako potencjalnego ośrodka informacyjno-opiniotwórczego dla polityki bałtyckiej Rzeczypospolitej Barbara Szymczak s. 167-177, 264
Służba wywiadowcza w Polskiej Organizacji Wojskowej (1914-1918) Jerzy Gaul s. 179-188, 264-265
Wyobrażenia potoczne Polaków w świetle analizy pogłosek z lat 1949-1953 Dariusz Jarosz s. 189-197, 265
Konflikt czy współpraca? : (na marginesie pracy: Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, pod red. Anny Sucheni-Grabowskiej i Marii Żaryn, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994) Urszula Augustyniak Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Maria Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 199-207
Nowe spojrzenie na historię obyczajów : (w związku z książką Marii Boguckiej, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994) Andrzej Wyrobisz Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 209-218
O narodzinach Prus Zachodnich (1772-1806) : (uwagi na marginesie pracy Hansa-Jürgena Bömelburga, Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preussischen Obrigkeitsstaat. Vom Königlichen Preussen zu Westpreussen (1756-1806), München 1995, s. 549, w tym streszczenie w j. polskim, indeks osób i miejscowości) Stanisław Salmonowicz Hans - Jürgen Bömelburg (aut. dzieła rec.) s. 219-225
"A History of Contraception from Antiquity to the Present Day, Family, Sexuality and Social Relations in Past Times", Angus McLaren, Oxford 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Angus McLaren (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Polska na przestrzeni wieków", praca zbiorowa pod redakcją Janusza Tazbira, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Greek Colonists and Native Populations. Proceedings of the First Australian Congress of Classical Archeology held in honour of Emeritus Professor A.D. Trendall, Sydney 9-14 July 1985", edited by Jean-Paul Descoeudres, Oxford 1990 : [recnzja] Włodzimierz Lengauer Jean-Paul Descoeudres (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Historické prameny k studiu postaveni ženy v české a moravské středovéké společnosti. Interdisciplinárni pojeti studia", Božena Kopičkowá, Praha 1993 : [recenzja] Maria Bogucka Božena Kopičkowá (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Die Frau in der Renaissance", hrsg. Paul Gerhard Schmidt, Wiesbaden 1994 : [recenzja] Maria Bogucka Paul Gerhard Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652", Edward Opaliński, Warszawa 1995 : [recenzja] Juliusz Bardach Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX w.", Andrzej Wierzbicki, Warszawa 1993 : [recenzja] Maria Wierzbicka Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Revolutionary Organizations and Revolutionaries in Interbelum Poland. A Bibliographical Biographical Study", Gabriele Simoncini, 1992; "The Communist Party of Poland 1918-1929. A Study in Political Ideology", Gabriele Simoncini, 1993 : [recenzja] Andrzej Garlicki Gabriele Simoncini (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Dyplomacja papieska, 1914-1989 (specyfika własnej podmiotowości i form stosunków z państwami)", Edward J. Pałyga, Warszawa 1993 : [recenzja] Wojciech Tygielski Edward J. Pałyga (aut. dzieła rec.) s. 248-257
"Československo a Izrael v letech 1947-1953. Studie", Jiří Dufek, Karel Kaplan, Vladimir Šlosar, Praha 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jiří Dufek (aut. dzieła rec.) Karel Kaplan (aut. dzieła rec.) Vladimir Šlosar (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Do Redakcji "Przeglądu Historycznego" Michał Tymowski s. 263
"W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle pogłosek z lat 1949-1956", Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Warszawa 1995 : [recenzja] Marcin Kula Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) Maria Pasztor (aut. dzieła rec.) s. 259262