Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
1979, Tom 70, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się PZPR-owskiej koncepcji rad narodowych jako terenowych organów jednolitej władzy państwowej Jerzy Kuciński s. 201-213
Genos, polis i demokracja Włodzimierz Lengauer s. 215-238
Spór o Alkibiadesa w tragedii eurypidejskiej ("Błagalnice", "Helena", "Fenicjanki") Małgorzata Borowska s. 239-252
Typologia ustrojów w "Polityce" Arystotelesa : logika a historia Edward Zwolski s. 253-266
Kredyt żydowski na rynku lokalnym Warszawy w pierwszej połowie XV wieku Adam Rutkowski s. 267-284
Myśl polityczna Związku Naprawy Rzeczypospolitej wobec kwestii ukraińskiej (1926-1930) Teofil Piotrkiewicz s. 285-300
Akta śledcze tajnego towarzystwa "Fraternitas" zawiązanego w Chełmie w 1840 r. Franciszka Ramotowska s. 301-317
Ostatnie chwile Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w protokołach Komisji Korespondencyjnej w Paryżu Irena Koberdowa s. 319-329
Z zagadnień prawa niemieckiego na Śląsku : (w związku z książką Josefa Joachima Menzla, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts. Studien zum Urkundenwesen, zur Siedlungs-, Rechts- und Wirtschftsgeschichte einer ostdeutschen Landschaft im Mittelalter, Würzburg 1977) Benedykt Zientara J. J. Menzel (aut. dzieła rec.) s. 331-340
O koserwatystach raz jeszcze " (w związku z artykułem dyskusyjnym Szymona Rudnickiego pt. Konserwatyści po przewrocie majowym, "Przegląd Hitoryczny" t. 70, z. 1, s. 119-132) Wiesław Władyka s. 341-347
"Marseille grecque. La dynamique d'un impérialisme marchand", M. Clavel-Lévêque, Marseille 1977 : [recenzja] Jerzy Kolendo M. Clavel-Lévêque (aut. dzieła rec.) s. 349-351
"Metodika izuczenija driewniejszich istocznikow po istorii narodow SSR. Sbornik statiej", red. W. T. Paszuto, Moskwa 1978 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz W. T. Paszuto (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Papiestwo - Polska (1548-1563). Dyplomacja", Henryk Damian Wojtyska, Lublin 1977 : [recenzja] Anna Sucheni-Grabowska Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 353-358
"Biełorussija i Rossija. Oczerki russkobiełorusskich swjazej wtoroj połowiny XVI-XVII w.", L. S. Abecedarski, Minsk 1978 : [recenzja] Henryk Wisner L. S. Abecedarski (aut. dzieła rec.) s. 358-359
"Rousseau i sarmacki republikanizm", Jerzy Michalski, Warszawa 1977 : [recenzja] Anna Kamola Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Polish revolutionary populism. A study in agrarian socialist thought from the 1830s to the 1850s", Peter Brock, Toronto and Buffalo 1977 : [recenzja] Sławomir Kalembka Peter Brock, (aut. dzieła rec.) s. 361-364
"The Poles in America from the 1830's to 1870's. Some reflections on the possibilities of research", Maria J. E. Copson-Niećko, [W:] "Poles in America. Bicentennial essays", Wisconsin 1978 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Maria J. E. Copson-Niećko (aut. dzieła rec.) s. 364-366
"Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918", Ryszard Bender, Lublin 1978 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Ryszard Bender (aut. dzieła rec.) s. 366-368
"Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm", Barbara Sobolewska, Marek Sobolewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Daniel Grinberg Barbara Sobolewska (aut. dzieła rec.) Marek Sobolewski (aut. dzieła rec.) s. 368-372
"La Alemania nazi y el 18 de Julio", Angel Viñas, Madrid 1977 : [recenzja] Wiesław Królikowski Angel Viñas (aut. dzieła rec.) s. 372-375
W odpowiedzi profesorowi Czaplińskiemu Andrzej Pośpiech Wojciech Tygielski s. 377-378
W związku z recenzja S. Sokołowskiej Henryk Żaliński s. 378-379
Jeszcze o archiwum rodziny Hauke Barbara Smoleńska s. 379-380
Odezwa zjazdowa. s. 381-382