Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przegląd Historyczny
1934-1935, Tom 32, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sylweta Jagiellonów : w pięćsetną rocznię śmierci Kr. Władysława Jagiełły Ludwik Kolankowski s. 1-11
Ormianie polscy na soborze florenckim Zdzisław Obertyński s. 12-23
Oddziaływanie luteranizmu na ewangelicyzm w Polsce Edmund Bursche s. 24-65
Ambasada Potockiego Józef Dutkiewicz s. 66-116
"Honoratka" i wskrzeszenie "Towarzystwa Patrjotycznego" Edmund Oppman s. 117-154
Konfederacja Narodu Polskiego : z dziejów Wielkiej Emigracji Leonard Rac s. 155-201
Młodzież Kongresówki w latach 1855-1861 Walentyna Nagórska-Rudzka s. 202-240
Strejk w Warszawie w 1824 roku Maksymilian Meloch s. 241-244
Pamiętnik damy polskiej o Kościuszce Adam M. Skałkowski s. 245-277
Angielska polityka zagraniczna 1830-1870 : przegląd literatury z lat 1925-1933 Ludwik Widerszal s. 278-291
Ś. p. Stanisław Ptaszycki Wincenty Łopaciński s. 292-307
Ś. p. Maksymilian Baruch Józef Łopaciński s. 307-310
W sprawie recenzji ks. Bednarskiego Hanna Pohoska s. 311-318