Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Przegląd Historyczny
1948, Tom 39

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Quelques aspects de l'Humanisme Médieval : conferénces données dans la Grand Amphithéatre de la Faculté des Lettres de Montpellier, Mars-Avril 1943", Paris 1943 : [recenzja] Karol Górski s. 424-425
"Bogusław I, książę Pomorza Zachodniego", Kazimierz Myśliński, Bydgoszcz 1948 : [recenzja] Gerard Labuda Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 428-429
"Polska a Pomorze Zachodnie po śmierci Krzywoustego", Kazimierz Myśliński, "Roczniki Historyczne" 17 (1948), s. 1-67 : [recenzja] Gerard Labuda Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"La société féodale : la formation des liens de dépendance", Marc Bloch, Paris 1939 ; "La société féodale : les classes et le gouvernement des hommes", Marc Bloch, Paris 1940 : [recenzja] Michał Sczaniecki Marc Bloch (aut. dzieła rec.) s. 430-432
"Über das Wirtschaftsleben auf der iberischen Halbinsel vom XI zum XIII Jahrhundert", Cesar E. Dubler, Winterthur 1943 : [recenzja] Marian Małowist Cesar E. Dubler (aut. dzieła rec.) s. 430
"Les institutions de la France au XVI-e siècle", Gaston Zeller, Paris 1948 : [recenzja] Andrzej Wyczański Gaston Zeller (aut. dzieła rec.) s. 432-434
"Die Hanse", Karl Pagel, Oldenburg 1943 : [recenzja] Marian Małowist Karl Pagel (aut. dzieła rec.) s. 432
"Zradne proudy v ceskem povstani r. 1618?", Dobias Josef, Praha 1939 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Josef Dobias (aut. dzieła rec.) s. 434-436
"Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629", Bohdan Baranowski, Łódź 1948 : [recenzja] Władysław Czapliński Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 436-438
"Benalska politika na uherském snem v Bratislave r. 1662", Zdenek Kalista, Praha 1942 : [recenzja] Władysław Czapliński Zdenek Kalista (aut. dzieła rec.) s. 438
"Procesy o czary w Lublinie w XVII i XVIII w.", Mirosława Dąbrowska-Zakrzewska, Odbitka z "Prac i materiałów etnograficznych" t. VI, Lublin 1947-1948 : [recenzja] Bohdan Baranowski Mirosława Dąbrowska-Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 438-439
"Svensk försvarspolitik 1743-1757 i dess utrikespolitiska och inrikespolitiska sammanhang", Leif Dannert, Uppsala 1943 : [recenzja] Władysław Konopczyński Leif Dannert (aut. dzieła rec.) s. 440
"Idee społeczne doby stanisławowskiej", oprac. Bogdan Suchodolski, Warszawa 1948 : [recenzja] Jerzy Michalski Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 440-441
"Prussian Military Reforms 1786-1813", William O. Shanahan, New York 1945 : [recenzja] Stanisław Herbst William O. Shanahan (aut. dzieła rec.) s. 442-443
"Le vol de l'aigle : le retour de Napoléon de l'ile d'Elbe aux Tuileries", Jean Thiry, Paris 1942 : [recenzja] Tadeusz Łepkowski Jean Thiry (aut. dzieła rec.) s. 443-444
"British Policy and the Turkish Reform Mouvement : a study in Anglo-turkish relations 1826-1853", Frank E. Bailey, Cambridge 1942 : [recenzje] Józef Dutkiewicz Frank E. Bailey (aut. dzieła rec.) s. 444-445
"Cechové a Polaci roku 1848 : studie k narodowym politickym stykum cesko-polskym : cast prva", Vaclav Zaćek, Praha 1947 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Vaclav Zaćek (aut. dzieła rec.) s. 445-446
"1848 in Principate", Michail Roller, Bucuresti 1948; "Revolutia dela 1848 in Ploesti si Jud Prahova",N. J. Simache, Bucuresti 1948; "Revolutia dela 1848 si Taranimea", Gh. Matei, Bucuresti 1948; "Ana Ipatescu", Michail Roller, Bucuresti 1948; "Casa de odihna a scriitorilor siziaristilor N. Balcescu", Bucuresti 1948 : [recenzja] Tadeusz Gostyński Gh. Matei (aut. dzieła rec.) Michail Roller (aut. dzieła rec.) s. 447-448
"Blanqui, la guerre de 1870-71 et la Commune", Maurice Dommanget, Paris 1947 : [recenzja] Krystyna Wyczańska Maurice Dommanget (aut. dzieła rec.) s. 448-449
"Italy and the Vatican at war : a study of their relations from the outbreak of the Franco-Prussian war to the death of Pius IX", S. William Halperin, Chicago 1939 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński S. William Halperin (aut. dzieła rec.) s. 450-451
"Die Polen im Weltkriege und die internationale Politik", Richard Perdelwitz, Lipzig 1939 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Richard Perdelwitz (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Germanizing Prussian Poland", Richard Wonser Tims, New York 1941 : [recenzja] Wisława Knapowska Richard Wonser Tims s. 453-455
Zagadnienia zachodnie w Polsce Jagiellonów : Ewa Maleczyńska, "Społeczeństwo polskie pierwszej połowy XV wieku wobec zagadnień zachodnich. Studia nad dynastyczną polityką Jagiellonów, Wrocław 1947 Karol Górski Ewa Maleczyńska (aut. dzieła rec.) s. 456-459
Odpowiedź recenzentom Ewa Maleczyńska s. 459-463
Przegląd czasopiśmiennictwa : 1947-1948 [radzieckiego, angielskiego, belgijskiego, francuskiego, kanadyjskiego, amerykańskiego, węgierskiego i włoskiego] Krystyna Wyczańska Andrzej Wyczański Zbigniew Ćwiek s. 464-476
[Odczyt prof. P. N. Tretiakowa "Podstawowe zagadnienia historii Rosji i ZSRR w świtle radzieckiej historiografii] Żanna Kormanowa s. 477-478
Historycy cudzoziemscy w Warszawie. s. 477-480
[Odczyt prof. B. D. Grekova "Historia chłopów w ustroju feodalnym"...]. s. 479-480
Piąta Konferencja Centre International de Synthèse Aleksander Gieysztor Michał Sczaniecki s. 480-481
Wystawa "La Paix de Westphalie 1648" w Archives Nationales w Paryżu Andrzej Wyczański s. 481-482
Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych Aleksander Gieysztor s. 482-483
VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu 19-22 września 1948 roku Stanisław Herbst s. 483-491
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. s. 491-492
Rozstrzygnięcie konkursu Polskiego Towarzystwa Historycznego na najwybitniejsze prace historyczne z dziejów ziem odzyskanych. s. 492-493
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie. s. 492
Wykaz profesorów, docentów i pomocniczych sił naukowych w r. ak 1948 s. 493-499