Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
1939, Tom 35, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprzedaż i kupno stanowisk kapłańskich w starożytnej Grecji Franciszek Sokołowski s. 1-6, 154
Położenie prawne kobiety greckiej w świetle źródeł papyrusowych Iza Bieżuńska s. 7-24
Charun i Tuchulcha : dziwy zaświata etruskiego Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 155, 25-34
Cesarz Julian o ideale władcy według satyry jego Καίσάρες (Cezarowie) : próba analizy wewnętrznej utworu Stanisław Więckowski s. 155-156, 35-49
Narodziny demokracji rzymskiej : Trybunat T. Gracchusa Kazimierz Zakrzewski s. 156-157, 50-65
Cyceron o ustroju centurialnym Kazimierz Rozenberg s. 157, 66-88
Kościół we wczesnym średniowieczu a saecularis scientia Marian Henryk Serejski s. 158-159, 89-102
Studia Lelewela nad znaczeniem polityki handlowej Fenicjan i Kartagińczyków dla rozwoju geografii w starożytności Irena Niewojska-Zawadzka s. 103-128, 159-160
Dochód skarbu rzymskiego z prowincyj w I wieku przed Chr. Tadeusz Wałek-Czernecki s. 129-142, 160-161
O historię kultury helleńskiej Ryszard Ganszyniec s. 143-153
Ś. p. Konstanty Chyliński Kazimierz Zakrzewski s. 162-163