Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
2003, Tom 94, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eudo de Stella, heretyk bretoński z XII w. i jego zwolennicy Adam Krawiec s. 115-135, 247
Księdza Bohusza poglądy na rzymskie katakumby z 1791 r. Elżbieta Jastrzębowska s. 137-148, 247
Józef Piłsudski i order Leopolda Jerzy Gaul s. 149-162, 247
Nieznane informacje zamieszczone na planach Torunia ze zbioru Jana Jakuba Haselaua Monika Tomkiewicz s. 163-167, 247-248
Rząd Rzeczypospolitej na emigracji a początki podziemia w kraju : (na marginesie misji "Dokładnego", "Hoffmana" i "Konarskiego") Tadeusz Paweł Rutkowski s. 169-176, 248
Polemika w sprawie staropolskiego opola - naukowa debata, spór o badawczy monopol czy zwyczajne nieporozumienie? : (w związku z artykułem Karola Modzelewskiego, Czy opole istniało?, PH t. XCII, 2001, z. 2, s. 161–185) Jacek S. Matuszewski s. 177-192
Jackowi S. Matuszewskiemu w odpowiedzi Karol Modzelewski s. 193
Wschodnie Mazowsze - tabula rasa : (przyczynek do pracy Dariusza Karczewskiego, Dzieje klasztoru norbertanek w Strzelnie do początku XVI wieku, Inowrocław 2001) Elżbieta Kowalczyk s. 195-198
Jezuici i nuncjusze apostolscy w Rzeczypospolitej XVI-XVII w. : (na marginesie książki Claudia Madonii, La compagnia di Gesů e la riconquista cattolica dell’ Europa orientale nella seconda metŕ del XVI secolo, Genova 2002) Wojciech Tygielski s. 199-207
„Magia i religia w twórczości Lucjusza Apulejusza z Madaury. Studium wpływów orientalnych w kulturze rzymskiej w drugim wieku naszej ery”, Tomasz Sapota, Kraków 2001 : [recenzja] Tadeusz Aleksandrowicz Tomasz Sapota (aut. dzieła rec.) s. 209-211
„Byzantium’s Balkan Frontier. A political study of Northern Balkans, 900–1204”, Paul Stephenson, Cambridge 2000 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Paul Stephenson (aut. dzieła rec.) s. 211-213
„Moravšti přemyslovci ve znojemské rotundé”, Barbara Krzemieńska, Anežka Merhautová, Dušan Třeštik, Praha 2000 : [recenzja] Joanna Sobiesiak Barbara Krzemieńska (aut. dzieła rec.) Anežka Merhautová (aut. dzieła rec.) Dušan Třeštik (aut. dzieła rec.) s. 214-216
„Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki”, Janusz S. Gruchała, Kraków 2002 : [recenzja] Piotr Trafiłowski Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) s. 216-218
„The Elizabethan Courtier. Ideal versus reality embodied in Robert Dudley, Earl Of Leicester”, Mariusz Misztal, Kraków 2002 : [recenzja] Maria Bogucka Mariusz Misztal (aut. dzieła rec.) s. 218-220
„Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621–1632”, Ryszard Skowron, Kraków 2002 : [recenzja] Anna Kalinowska Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 220-222
„Les ombres de la ville. Pauvres, marginaux et minoritaires à Tunis (XVIIIème et XIXème siècles)”, Abdelhamid Larguèche, [Tunis] 1999 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Abdelhamid Larguèche (aut. dzieła rec.) s. 222-225
„W kręgu polityki. Polacy – Niemcy w XIX wieku”, pod red. Krzysztofa Makowskiego i Witolda Molika, Lech Trzeciakowski, Poznań 2002 : [recenzja] Dariusz Matelski Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) Witold Molik (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
„Historia Pomorza t. IV (1850–1918), cz. 1: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo”, red. Stanisław Salmonowicz, Toruń 2000 : [recenzja] Jacek Dębicki Sobiesław Nowotny Tomasz Przerwa Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 229-234
„Pamiż krajowasciu i nacyjanalnaj idejaj. Polski ruch na biełaruskich i litouskich ziemlach 1864–1917 g.”, Aleksandr F. Smalanczuk, Grodno 2001 : [recenzja] Jan Jurkiewicz Aleksandr F. Smalanczuk (aut. dzieła rec.) s. 234-236
„Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865–1915”, Henryk Bałabuch, Lublin 2001 : [recenzja] Stanisław Wiech Henryk Bałabuch (aut. dzieła rec.) s. 237-239
„Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925–1937)”, Joanna Januszewska–Jurkiewicz, Katowice 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Joanna Januszewska–Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 239-243
Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 2001-2002 s. 245