Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
2005, Tom 96, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Vinða myrðir, Vindum háttr. Najazdy skandynawskich hovidingów na ziemie Słowian w świetle wierszy skaldów Jakub Morawiec s. 525-541
Pogłoski o rozbiorze Polski oraz ich reperkusje w Rzeczypospolitej w okresie bezkrólewia 1763-1764 r. Zofia Zielińska s. 543-571
Finansowe kłopoty galicyjskich uczonych na przełomie XIX i XX w. Stefan Ciara s. 573-586
"...jesteśmy już przyzwyczajeni". Prolegomena do społeczno-modernizacyjnych kulis "problemu mięsnego" w PRL Jerzy Kochanowski s. 587-605
Biblijny kult węży - addenda : (w związku z artykułem Macieja Münnicha, Biblijny kult węży - próba interpretacji, PH, t. XCV, z. 2, s. 153-167) Łukasz Niesiołowski-Spanò s. 607-616
Barbarzyńcy w historii Europy. Próba nowego spojrzenia : (Karol Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Iskry, Warszawa 2004, s. 519) Roman Michałowski s. 617-621
O właściwe spojrzenie na świat barbarzyńców : (Karol Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Iskry, Warszawa 2004, s. 519) Jerzy Strzelczyk s. 623-627
Pomiędzy poglądem, opinią a faktem - w odpowiedzi na recenzję Alberta Borowiaka Maciej Franz s. 629-640
„Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje”, red. Maciej Koźmiński, Warszawa 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Maciej Koźmiński (aut. dzieła rec.) s. 641-642
„Święci w kulturze duchowej i ideologii Słowian prawosławnych w średniowieczu (do XV w.)”, Izabela Lis, Kraków 2004 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Izabela Lis (aut. dzieła rec.) s. 642-645
„Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej”, Maria i Kazimierz Piechotkowie, Warszawa 2004 : [recenzja] Maria Bogucka Maria Maria Piechotka (aut. dzieła rec.) Kazimierz Piechotka (aut. dzieła rec.) s. 645-647
„Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich”, Maciej Michalski, Poznań 2004 : [recenzja] Grzegorz Pac Maciej Michalski (aut. dzieła rec.) s. 647-649
„Luksemburgowie w Czechach. Historia polityczna ziem czeskich w latach 1310–1437”, Anna Paner, Gdańsk 2004 : [recenzja] Jerzy Grygiel Anna Paner (aut. dzieła rec.) s. 649-651
„Biskup Piotr Tomicki (1464–1535). Kariera polityczna i kościelna”, Anna Odrzywolska–Kidawa, Warszawa 2004 : [recenzja] Piotr Trafiłowski Anna Odrzywolska–Kidawa (aut. dzieła rec.) s. 652-658
„Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór”, Jan Pirożyński, Kraków 2004 : [recenzja] Maria Bogucka Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 658-660
„Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovine 19 století”, Petr Kaleta, Praha 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Petr Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 660-661
„Annus Albaruthenicus 2005 Hod Biełaruski 2005”, t. VI, red. Sokrat Janowicz, Krynki 2005 : [recenzja] Sokrat Janowicz (aut. dzieła rec.) s. 663
„Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w średniowiecznych Czechach i na Morawach w świetle historiografii”, Dorota Leśniewska, Poznań-Marburg 2004 : [recenzja] Dorota Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 664
„Posiadłości szczecińskie we Frankonii 1374–1440. Historia i dokumenty [Stettiner Landbesitz in Franken 1374–1400. Geschichte und Urkunden]”, Joachim Zdrenka, Gdańsk 2004 : [recenzja] Joachim Zdrenka (aut. dzieła rec.) s. 665
„Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa Bogusława X pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu (1496–1498)”, Edward Rymar, Szczecin 2004 : [recenzja] Edward Rymar (aut. dzieła rec.) s. 665-666
„Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678”, Teodor Billewicz, z rękopisu odczytał, wstępem i komentarzem opatrzył Marek Kunicki-Goldfinger, Warszawa 2004 : [recenzja] Teodor Billewicz (aut. dzieła rec.) Marek Kunicki-Goldfinger (aut. dzieła rec.) s. 666-667
„Zdradzony bohater. János Esterházy 1901-1957”, Imre Molnár, Warszawa 2004 : [recenzja] Imre Molnár (aut. dzieła rec.) s. 667-668
„Rycar Swabody (Ksiondz Wincenty Hadleŭski jak ideolah i arhanizatar bielaruskaha nacyjalnaha antynacyskaha suprotiwu)”, Sarhiej Jorsz, Miensk 2004 : [recenzja] J. T. Sarhiej Jorsz (aut. dzieła rec.) s. 668-669
„Likwidacja oficjalnego nazewnictwa miejscowości Białostocczyzny pochodzenia białoruskiego przez administrację rządową w latach 1921–2004: dokumenty komentarze”, Jarosław Janowicz, b.m.w. 2004 : [recenzja] Jarosław Janowicz (aut. dzieła rec.) s. 669-670
Kilka uwag polemicznych do recenzji prof. Jerzego Tomaszewskiego i pięknej sztuki edycji dokumentów Wojciech Śleszyński s. 671-672