Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1908, Tom 7, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyaryusze Wacława i Marcina Stadnickiego o wyprawie cara Dymitra Wojciech Kętrzyński s. 265-275
Ze studiów nad "Memoryałem" Ostroroga Jan Szczęsny Ptaszycki s. 276-298
Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej : trzy studya z dziejów społeczno-ekonomicznych Ignacy Tadeusz Baranowski s. 299-321
Czy Wilno wysyłało posłów na sejmy Rzeczypospolitej? : (przyczynek do kwestyi udziału miast w sejmach) Wacław Gizbert Studnicki s. 322-327
Dzieje pałacu prymasowskiego : (według źródeł archiwalnych) Alexander Kraushar s. 328-352
Pierwotne osadnictwo Polski w literaturze współczesnej Natalia Gąsiorowska s. 353-375
Wodociągi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 376-379
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 380-383
Kronika Towarzystwa Miłośników Historyi w Warszawie. s. 384-387