Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1957, Tom 48, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem siły roboczej w Prusach w pierwszej połowie XV w. Bronisław Geremek s. 195-233, 393-394
Stosunki Hotelu Lambert z Hercenem i Bakuninem w przededniu powstania styczniowego Henryk Wereszycki s. 234-269, 395-396
Misja Kemmerera Zbigniew Landau s. 270-284, 396-397
Post scriptum do "Debiutu politycznego Jana Potockiego" Emanuel Rostworowski s. 285-288
Śladami Braci Czeskich na Śląsku i w Małopolsce Jerzy Śliziński s. 289-318
W sprawie badań nad pograniczem Jaćwieży : Aleksander Kamiński, Z badań nad pograniczem polsko-rusko-jaćwieskim w rejonie rzeki Sliny, "Wiadomości Archeologiczne" 1956, t. 23, z. 2, s. 131-168 Jerzy Wiśniewski s. 319-326
Historia wojskowości polskiej w XIII w. : Stefan Krakowski, Polska w walce najazdami tatarskimi w XIII wieku, Warszawa 1956 Wiesław Majewski Jerzy Teodorczyk s. 327-336
"The Failure of the Roman Republic", R. E. Smith, Cambridge University Press 1955 ; "Hellenism and the Modern World", Gilbert Murray, London 1953 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Gilbert Murray (aut. dzieła rec.) R. E. Smith (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"A History of Attila and the Huns", E. A. Thompson, Oxford 1948 ; "Attila und die Hunnen", Franz Altheim, Baden-Baden 1951 : [recenzja] Gerard Labuda Franz Altheim (aut. dzieła rec.) E. A. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 340-345
"Histoires des relations internationales. T. I: Le moyen âge", par François L. Ganshof, Paris 1953 : [recenzja] Kazimierz Tymieniecki François L. Ganshof (aut. dzieła rec.) s. 345-350
"Zur Entstehungsgeschichte und Bedeutung des Vertranges von Verdun (843)", François L. Ganshof, "Deutschen Archiv für Erforschung des Mittelalters", T. XII, nr 2, 1956, s. 313-332 : [recenzja] Aleksander Gieysztor François L. Ganshof (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Hanischer Einfuhrhandel in Reval, um 1430", Karl Heinz Sass, Marburg/Lahn 1955 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Karl Heinz Sass (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Rola nurtu plebejskiego w polskich powstaniach narodowych XVIII i XIX wieku", oprac. E. Halicz przy udziale M. Żychowskiego, Z. Mańkowskego i W. Jakóbczyka, Warszawa 1956 : [recenzja] Janusz Berghauzen Barbara Grochulska Krzysztof Groniowski Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Marian Żychowski (aut. dzieła rec.) s. 354-361
"Dwiżenije diekabristow", M. W. Nieczkina, Moskwa 1955 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska M. W. Nieczkina (aut. dzieła rec.) s. 361-369
"Die Preussiche Vatikangesandtschaft 1747-1920", Franciscus Hanus, München 1954 ; "Die Österreichische Vatikanbotschaft 1806-1918", Alois Hudal, München 1952 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Franciscus Hanus (aut. dzieła rec.) Alois Hudal (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Polityka zagraniczna Niemiec 1871-1945 : część pierwsza 1871-1918", Albert Schreiner, Warszawa 1956 : [recenzja] Henryk Wereszycki Albert Schreiner (aut. dzieła rec.) s. 373-380
"Wojskowa działalność SDKPiL w rewolucji 1905-7 r.", Ignacy Pawłowski, Warszawa 1956 : [recenzja] Halina Kiepurska Ignacy Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 380-386
List do redakcji Zbigniew Wójcik s. 387
Działalność Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w 1956 r. s. 389-390
Walne zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie. s. 390-391