Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1905, Tom 1, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza "liberum veto" : (dokończenie) Władysław Konopczyński s. 315-358
Nad Wieprzem i Bugiem w wieku XI i XII Stanisław Zakrzewski s. 359-371
Dwie koronacye : (dokończenie) Antoni Prochaska s. 372-393
Z dziejów okupacyi pruskiej w r. 1793 : (z listów Igelströma do Moellendorffa) Bronisław Dembiński s. 394-404
Księgarze warszawscy i spory ich z introligatorami : kartka historyczna z wieku XVIII : (dokończenie) Alexander Kraushar s. 405-417
Najnowsze prace dr. W. Kętrzyńskiego o biskupie Chrystyanie i o Krzyżakach : (dokończenie) Stanisław Kujot s. 418-470
Sprostowanie. s. 470
Spis książek nadesłanych do redakcyi. s. 471-472