Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
1924, Tom 24

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie shołdowania Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego Henryk Paszkiewicz s. 1-14
Księstwo warszawskie w oświetleniu satyry politycznej z lat 1807-1815 Halina Bachulska s. 15-49
Aktualność długów Stanisława Augusta Józef Siemieński Józef Stojanowski s. 50-76
O marynarce polskiej na Bałtyku Alexander Kraushar s. 75-83
Z Paryża do Brukseli : (kartka z zycia Joachima Lelewela) Artur Śliwiński s. 84-96
Wyprawa do Sabaudji w roku 1834 Wilhelm Prechner s. 97-119
Wydział Spraw Wewnętrznych Rządu Narodowego w powstaniu styczniowem w oświetleniu zeznania Rafała Krajewskiego Stefan Pomarański s. 120-132
Sprawa wydania "poprawnego" tekstu "Lex Salica" w Monumenta Germaniae Historica M. Krammera Tadeusz Manteuffel s. 133-140
Ze studjów nad Archiwum Koronnem : (z powodu monografji d-ra Abdona Kłodzińskiego) Józef Siemieński s. 141-186
Z Jugosłowiańskiej historjografji Fr. Ilesicz s. 187-188
Ś. p. Wincenty Gorzycki. s. 189-190
Ś. p. Józef Łabuński s. 190-191
Ś. p. Henryk Radziszewski. s. 191-192
Ś. p. Teodor Wierzbowski. s. 192-193
Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Hisoryi w Warszawie za rok 1921. s. 195-199
Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Hisoryi w Warszawie za rok 1922. s. 201-205
Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Hisoryi w Warszawie za rok 1923. s. 206-211