Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1962, Tom 53, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powinności pańszczyźniane chłopów czynszowych w Prusach Krzyżackich w pierwszej połowie XV wieku Marian Biskup s. 413-436
Robotnicy londyńscy w walce o prawo do mityngów Henryk Katz s. 437-473
Strajk powszechny robotników rolnych w październiku 1919 r. Henryk Malinowski s. 474-501
Wpływ zamachu majowego na gospodarkę Polski Zbigniew Landau s. 502-519
Materiały do historii polskiej służby zagranicznej w latach 1788-1795 Jerzy Łojek s. 520-530
List Joachima Lelewela do Narcyza Olizara Barbara Kocówna s. 531-534
Z nowszych badań nad semazjologią Karol Górski s. 535-538
W sprawie kultury szlacheckiej : Andrzej Zajączkowski, Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce : ideologia a struktury społeczne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 Jarema Maciszewski s. 539-546
"Polski margines" londyńskiej konferencji pięciu mocarstw w 1830-1831 : uwagi nad pracą J. A. Betleya, Belgium and Poland : International Relations 1830-1831, The Hague 1960 Władysław Zajewski s. 547-567
"Elbląski przemysł okrętowy w latach 1570-1815", Stanisław Gierszewski, Gdańsk 1961 : [recenzja] Maria Bogucka Stanisław Gierszewski (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich 1697-1740", Henryk Olszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Jacek Antoni Ojrzyński Henryk Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 571-573
"Polscy Jakobini : karta z dziejów insurekcji 1794 roku", Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1960 : [recenzja] Andrzej Zahorski Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) s. 573-577
"Pamiętnik z czasów powstania listopadowego", Antoni Ostrowski ; wyd. Karolina i Władysław Rostoccy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 : [recenzja] Jerzy Skowronek Antoni Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 578-579
"Sławianskije komitiety w Rossii w 1858-1876 godach", S. A. Nikitin, Moskwa 1960 : [recenzja] Mieczysław Tanty S. A. Nikitin (aut. dzieła rec.) s. 579-582
"Działalność posłów polskich w Sejmie pruskim (1848-1850)", Zdzisław Grot, Poznań 1961 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 583-585
"Ruch socjalistyczny w Krakowie 1890-1914 na tle ruchu robotniczego w zachodniej Galicji", Józef Buszko, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Garlicki Józef Buszko (aut. dzieła rec.) s. 586-590
"Zarys historii gospodarczej Polski, 1918-1939", Zbigniew Landau i Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1960 : [recenzja] Andrzej Jezierski Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 591-594
Listy do redakcji Andrzej Garlicki S. Migdał Jan Natanson-Leski s. 595-599
Kronika. s. 600-604
Konferencja Odrodzenia w Budapeszcie s. 601-602