Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
1907, Tom 4, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prohor i Prokulf w katalogach biskupów krakowskich Alfons J. Parczewski s. 135-148
Przywilej piotrkowski 1388 r. : szkic historyczno-prawny Marceli Handelsman s. 149-157
Z dziejów feudalizmu na Podlasiu : (dokończenie) Ignacy Tadeusz Baranowski s. 158-169
Aryanie polscy i Dymitr "Samozwaniec" : (nowe źródła) s. 170-180
Pierwotni krajowcy prowincyj nadbałtyckich, pomiędzy którymi, wbrew wywodom uczonych nadnewskich, byli także Słowianie Gustaw Manteuffel s. 181-190
Miniatury w antyfonarzu katedry gnieźnieńskiej Tadeusz Trzciński s. 191-204
Czasopiśmiennictwo polskie na emigracyi Jan Zakrzewski s. 205-220
Zasiedlenie Ukrainy : [Архивъ Юго-Западной Россіи, часть VII-ая, томъ III-ій "Акты о заселеніи Южной Россіи XVI-XVII вв."] Aleksander Jabłonowski s. 221-230
Wodociagi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 231-237
"Andrzej Samuel i Jan Seklucyan", J. Warmiński, Poznań 1906 : [recenzja] Ignacy Chrzanowski J. Warmiński (aut. dzieła rec.) s. 238-260
Kronika. s. 261-262