Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
2000, Tom 91, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Sycylii w wojnach wandalskich i gockich Justyniana Teresa Wolińska s. 321-340, 501
Konkubinat i pozycja społeczna filiorum naturalium w społeczeństwie longobardzkiej Italii VII i VIII w. Aneta Pieniądz-Skrzypczak s. 341-365, 501
Konfederacja targowicka i drugi rozbiór Polski w relacjach dyplomatów hiszpańskich Barbara Obtułowicz s. 367-380, 501
Funkcjonowanie żydowskich gmin wyznaniowych na Lubelszczyźnie w latach 1900-1918 Konrad Zieliński s. 381-403, 502
Seminarium Stefana Kieniewicza Krzysztof Groniowski s. 405-433, 502
Stan badań nad historią i religią starożytnej Palestyny Łukasz Niesiołowski-Spanò s. 435-449, 502
Z badań nad historiografią Europy Środkowej i Wschodniej Jan M. Piskorski s. 451-473, 502
„Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku. Na przykładzie pism kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma”, Ireneusz Milewski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Waldemar Ceran Ireneusz Milewski (aut. dzieła rec.) s. 475-478
„Dĕjiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420”, Katařina Chárvatová, Praha 1998 : [recenzja] Dariusz Karczewski Katařina Chárvatová (aut. dzieła rec.) s. 478-479
„Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego”, Józef Dobosz, Poznań 1995 : [recenzja] Wojciech Mischke Józef Dobosz (aut. dzieła rec.) s. 480-482
„Gog i Magog. Kronika chasydzka”, Martin Buber, przełożył i wstępem opatrzył Jan Garewicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Martin Buber (aut. dzieła rec.) Jan Garewicz (aut. dzieła rec.) s. 482-484
„Paradoksy impierskoj politiki: poliaki w Rossii i russkije w Polszie”, Leonid E. Gorizontow, Moskwa 1999 : [recenzja] Zbigniew Opacki Leonid E. Gorizontow (aut. dzieła rec.) s. 484-488
„Żydowskie dwory. Wspomnienia z Galicji Wschodniej od początku XIX wieku do wybuchu I wojny światowej”, Oskar Kofler, red. Ewa Koźmińska-Frejlak, Warszawa 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Oskar Kofler (aut. dzieła rec.) Ewa Koźmińska-Frejlak (aut. dzieła rec.) s. 488-489
„Wielka Brytania w "dyplomacji" księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832-1841)”, Radosław P. Żurawski vel Grajewski, Warszawa 1999 : [recenzja] Krzysztof Marchlewicz Radosław P. Grajewski (aut. dzieła rec.) Radosław P. Żurawski (aut. dzieła rec.) s. 490-492
„Sowietskoje obszczestwo: wozniknowienije, razwitije, istoriczieskij finał. T. 1-2", red. Jurij Afanasjew, Moskwa 1997 : [recenzja] Igor Potapow Jurij Afanasjew (aut. dzieła rec.) s. 492-494
„Decades of crisis: Central and Eastern Europe before World War II”, Iván Tibor Berend, Berkeley-Los Angeles-London 1998 : [recenzja] Janusz Żarnowski Iván Tibor Berend (aut. dzieła rec.) s. 494-498
„Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)”, Tadeusz Antonii Kowalski, Toruń 1998 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Tadeusz Antonii Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 498-499